1Pirmas puslapis 2Programos galimybės 3Pradiniai duomenys4Patarimai vartotojams 5Rezultatai 6Apie autorę7 Tvarkaraščio kokybė


 REZULTATAI

 


 
 
 
AUTORĖ  ATLIEKA:
Su programa PAMOKOS suformuoja ir atlieka kontrolę:
- 1-10 klasię pamokas (grupių ir klasių sujungimą);
-  profilines pamokas ir mobilias grupes (jei dalyką dėsto keli mokytojai) suformuoja iš "Moksleivių dalykų  pasirinkimo" lentelės.

Suformuotų pamokų kontrolė
Suformuotos pamokos

Gautas "Sufomuotas pamokas" autorė siunčia užsakovui, kad gautų patvirtinimą pradėti sudaryti  tvarkaraštį.
Šios pamokos surašomos į tvarkaraštį etapais, naudojanis programos MENIU. 

REZULTATAI - PAMOKŲ  TVARKARAŠČIAI
Prieš atliekant kabinetų skirstymą programiškai yra papildomas "Dalykų sąrašas" profilinių klasių dalykų kodais užrašant ir klasės kodą, nes profilinių klasių tvarkaraštyje tas pats dalyko kodas gali turėti kitą pavadinimą. Dalykų kodai paimami iš "Mokinių dalykų pasirinkimų" lentelių. Autorė užrašo pasirenkamų dalykų pavadinimus..

 Dalykų sąrašas
Šį sąrašą taip pat galima perduoti užsakovui, kad suderinti - patikslinti 11-12 klasių dalykų pavadinumus.

Pateiktuose tvarkaraščiuose vietoj mokytojų  ir mokinių pavardžių yra rašomi jų inicialai. 

Užsakovai gauna tvarkaraščius su mokytojų ir mokinių pavardėmis.
Grupių skaičių vienoje pamokoje galima pamatayti 5-7, 8-10, 11-12 klasių tvarkaraščiuose.
Sujungtas klases vienai pamokai galima pamatyti mokytojų tvarkaraščiuose.

  11 - 12 klasių bendras tvarkaraštis
  11 klasės mokinių tvarkaraštis (1 var.)
  11 klasės mokinių tvarkaraštis (2 var) 
  12 klasės mokinių tvarkaraštis (1 var.)
  12 klasės mokinių tvarkaraštis (2 var)
  5-7 klasių tvarkaraščiai
  8-10 klasių tvarkaraščiai
  Benrdras mokyklos tvarkaraštis
  Mokytojų tvarkaraštis (1 var)
  Mokytojų tvarkaraštis (2 var)
  Mokytojų tvarkaraštis (3 var)
  Kabinetų tvarkaraštis
  Kabinetų užimtumas pagal dienas 

11 - 12 klasių MOBILIŲ GRUPIŲ sąrašai  suformuoti  iš sudaryto tvarkaraščio.  Papildomai nereikia tikrinti ar  sąrašai teisingi. 

 11 klasės MOBILIŲ GRUPIŲ sąrašai
 12 klasės MOBILIŲ GRUPIŲ sąrašai

 Mažos kaimo mokyklos 
 TVARKARAŠTIS:

  Pradinai duomenys:
  Dalykų sąrašas
  Mokytojų sąrašas
  Pamokų paskirstymas
  11 klasės mokinių dalykų pasirinkimai
  12 klasės mokinių dalykų pasirinkimai

   Programiškai suformuotos klasių pamokos:
  Suformuotos pamokos

   Duomenų  kontrolė: 
 Pirminė kontrolė
 Suformuotų pamokų kontrolė
 11 klasės mokinių pasirinkimų kontrolė
 12 klasės mokinių pasirinkimų kontrolė

   Tvarkaraščiai:
 Bendras mokyklos tvarkaraštis
 11 klasės mokinių tvarkaraštis 1 var.
 11 klasės mokinių tvarkaraštis 2 var.
 12 klasės mokinių tvarkaraščiai 1 var.
 12 klasės mokinių tvarkaraščiai 2 var.
 Mokytojų tvarkaraštis 1 var.
 Mokytojų tvarkaraštis 2 var.
 Mokytojų tvarkaraštis 3 var.
 5-10 klasių tvarkaraščiai
 11-12 klasių tvarkaraščiai
 11klasės mokinių mobilių grupių sąrašai
 12 klasės mokinių mobilių grupių sąrašai
 

 

1 Pirmas puslapis  2Programos galimybės 3Pradiniai duomenys4Patarimai vartotojams 5Rezultatai  6Apie autorę Tvarkaraščio kokybė