1 Pirmas puslapis  2Programos galimybės 3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojams5Rezultatai 6 Apie autoręTvarkaraščio kokybė


PRADINIAIDUOMENYS

 


 
 
 
 KOKIUS DUOMENIS REIKIA SUVESTI ?

Visus čia aprašytus failus galima pateikti  Excel failuose (išskyrus "Mokytojų pageidavimai" ir Klasių sąrašą - galima ir <.doc> faile).
Arba suvesti su "Duomenų įvedimo" programa - galima duomenų kontrolė.

Pirmiausiai reikia atsiųsti:
1)11-12 (3g-4g) klasių moksleivių dalykų pasirinkimus;
2) Mokytojų sąrašus;
3) Klasių sąrašą  Klasės

Vygdytojas, gavęs pirminius duomenis, paruoš "Pamokų paskirstymo" tuščią failą: Pavyzdys
Užsakovui reikės užpildyti pagal žemiau pateiktą pavyzdį.
Tai ir bus darbo pradžia.
Toliau vyks susirašinėjimas El.paštu

Pradinių duomenų PAVYZDŽIAI:

 (Visuose čia pateiktuose pavyzdžiuose vietoj mokytojų ir mokinių vardų ir pavardžių yra rašomi jų inicialai)
  Dalykų sąrašas 1-10 klasėms: Dalykų sąrašas
   Šiuos duomenis reikia tik pakoreguoti   savai mokyklai arba palikti tokius, kokie yra.
   Profilinių klasių dalykų kodai rašomi 11 ir 12 klasių "dalykų pasirinkimai" lentelėse.

   Mokytojų sąrašas: Mokytojų sąrašas

Vartotojui reikia užrašyti:
  - mokytojas (kodas, pavardė);
    - viso valandų savaitėje;
    - dėstomi dalykai (1-10 klasėms);
    - kabinetas, kurio vadovas yra šis mokytojas;
    - mažų kabinetų dydis (mokinių sk.) ; 
    - klasė, kurios mokiniai turi savo klasę;
   - kabinetai, kuriose dar gali dirbti mokytojas;

  Pamokų paskirstymą 1-10 klasėms: Pamokų paskirstymas
Pamokų paskirstymo lentelė programiškai formuojama iš  "Mokytojų sąrašo" su mokytojų kodais, pavardėmis ir dėstomais 1-10 klasių dalykų kodais (kiekvienam dalykui formuojama atskira eilutė) - išvengiama klaidų mokytojų koduose.

Programiškai skaičiuojama:
1.  Skiltis "VISO"- mokytokų dėstomos valandos šioje eilutėje;
2.  Eilutė "KLS" - klasių valandos;
3.  Eilutė "999"  - mokytojų valandos. 

 Reikia vartotojui surašyti:
  - mokytojų valandas kiekvienai dėstomai klasei;
  - parodyti 2-ų klasių sujungimą; 
  - parodyti  skirtingų dalykų grupių sujungimą.

  Moduliai 1-10 klasėms: Moduliai 1-10 klasių
Šios pamokos užrašomos rankiniu būdu (jos neturi būti užrašytos "Pamokų paskirstymo" lentelėje).

Moduliai rašomi taip:
Vienoje eilutėje vienos pamokos duomenys.
- savaitinių pamokų skaičius;
- vienoje eilutėje tiek mokytojų ir dalykų kodų, kiek grupių vienu metu dirbs tuo pačiu metu, todėl vienoje eilutėje negali būti užrašytas tas pats mokytojas daugiau nei vieną kartą;
 - klasių kodai, kurių mokiniai dalyvaus pamokoje.

Mokinių sąrašai ir dalykų pasirinkimas  profilinėms  (11-12 /  3-4 g.)  klasėms:
Dalykų pasirinkimas 11 klasei
Dalykų pasirinkimas 12 klasei
Mokinių pasirinkimus galima perkelti iš EXCEL failų, bet duomenis rašant tiesiai į  duomenų bazės lenteles, kurios suformuojamos programiškai, galima išvengti kai kurių klaidų. Mokinių pasirinktos dalykų valandos lauke "pamsk" ir dalykų skaičių lauke "pssk"  paskaičiuojamos automatiškai.

Vartotojui reikia užrašyti:
 - dalykų kodus;
  - mokytojų kodus;
  - dalykų valadas;
  - mokinių pavardes;
  - * - dalyko pasirinkimą;
  - suskaičiuotas(iš anksto) kiekvieno mokinio pasirinktas valandas lauke "valandos"

 Mokytojų pageidavimai: Mokytojų pageidavimai
Mokytojų pageidavimų lentelė programiškai formuojama iš "Mokytojų sąrašo"  su mokytojų kodais , pavardėmis, mokytojo kruviu ir destomais dalykais  - išvengiama klaidų mokytojų koduose.

Vartotojui reikia užrašyti:
  laisvas dienas;
  -  laisvas pamokoms .

Suvedus visus duomenis su "Duomenų įvedimo programa" ir atlikus duomenų kontrolę reikia gauti:

Kontrolės rezultatai: Duomenų kontrolės rezultatai
Negavus duomenų kontrolės teigiamų rezultatų, juos reikia taisyti - perziurint suvestus duomenis  tų mokytojų, kurių kontrolė neigiama.

Gavus teigiamus rezultatus, galima el.paštu siųst autorei :
El.paštas: j.aviziniene@post.skynet.lt
 

1 Pirmas puslapis  2Programos galimybės 3 Pradiniai duomenys  4 Patarimai vartotojams5Rezultatai 6 Apie autoręTvarkaraščio kokybė