Mk Mok Planas Lygu Pampask Moduliai P_11 P_12 Ok
  Pradinių duomenų              
  k o n t r o l e              
  2008.01.28              
001 S.M.  23 =  22       1 *
002 R.M.  12 =  12       *
003 G.B.  30 =  22     4   4 *
004 V.S.  13 =  11     1   1 *
005 P.M.   4 =   2     1   1 *
006 D.K.   9 =   6     2   1 *
008 V.R.  22 =  11     5   6 *
010 I.T.  21 =  10   5     6 *
011 G.L.  23 =  11     6   6 *
012 I.D.  21 =  21       *
013 A.Z.  22 =  22       *
014 E.B.  21 =  10     5   6 *
016 I.S.   6 =   6       *
017 Z.U.  16 =  10     6   *
018 I.K.  11 =   6   5     *
019 A.J.  16 =  16       *
020 K.B.  23 =  20   3     *
021 V.V.  18 =  18       *
022 J.Z.  23 =  18   5     *
023 G.A.  27 =  23       4 *
024 L.L.  26 =  21   5     *
025 I.A.  19 =  16     3   *
026 R.S.  28 =  23     5   *
027 J.L.  31 =  16   5   5   5 *
028 L.M.  30 =  20     5   5 *
029 D.K.  15 =   4     6   5 *
030 R.U.  10 =   5       5 *
031 N.M.  26 =  26       *
034 J.B.  22 =  22       *
035 G.N.  10 =   6     2   2 *
036 I.S.  21 =  14   7     *
037 L.K.  19 =  16       3 *
039 A.K.  20 =  16   2   2   *
040 P.P.  25 =  18   2   3   2 *
041 N.G.  16 =  14   2     *
043 A.A.  18 =  16     1   1 *
044 I.B.  24 =  24       *
045 R.K.  16 =   8   4     4 *
046 T.P.  22 =  18     4   *
048 E.Z.  24 =  14     5   5 *
049 V.S.  23 =  16   4     3 *
050 J.G.  27 =  16     6   5 *
052 J.J.  25 =  19     3   3 *
053 D.K.  16 =  16       *
054 L.S.  24 =  21       3 *
055  .K.  10 =  10       *
056 J.L.   8 =   7       1 *
057 E.B.  25 =  21     2   2 *
058 I.S.  27 =  21     3   3 *
059 V.G.  24 =  19     3   2 *
060 V.M.  26 =  20     2   4 *
062 S.J.  24 =  17   2   2   3 *
063 E.P.  25 =  23       2 *
064 G.Z.   9 =   2   2   3   2 *
065 R.J.  26 =  19     2   5 *
066 M.B.  12 =  12       *
067  .Z.  12 =  12       *
068 J.B.  25 =  14     3   8 *
069 R.K.  25 =  21     2   2 *
070 A.J.  23 =  19     3   1 *
071 V.V.  20 =  20       *
072 J.T.  14 =  11     2   1 *
073 D.L.   4 =   2     2   *
074 J.J.  22 =  20       2 *
075 J.D.  21 =  18     2   1 *
076 I.V.  14 =  14       *
077 A.V.  29 =  28     1   *
079 E.K.  24 =  24       *
080 M.S.  20 =  18     2   *
081 R.A.   8 =   6     2   *
082 V.G.  25 =  21     2   2 *
083 E.D.  22 =  18     2   2 *
084 N.M.  13 =   9     2   2 *
085 V.V.  23 =  19     2   2 *
086 S.G.  18 =  18       *
088 G.J.  24 =  19     3   2 *