1 Pirmas puslapis2 Programos galimybės 3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojams 5Rezultatai6Apie autorę 7Tvarkaraščio kokybė


 PROGRAMOSGALIMYBĖS

  Programa pradėta rašyti 1991 m. DBASE3 -> DBASE4 -> FOXPRO  duomenų bazėje, MS-DOS sistemoje.
2005m. pervesta į VISUAL FOXPRO. Rezultatai išvedami į HTML.
2009 m. programa dirba Windows Vista sistemoje. 
Kam skirta programa? Programos pagalba galima sudaryti pamokų tvarkaraščius bet kurio tipo mokykloms.  Aukštosioms mokykloms programa neišbandyta, bet autorė tikisi, kad ją lengvai galima būtų pritaikyti ir aukštosioms mokykloms. Aukštesniosims mokykloms programa testuota ir galima dirbti.
Kiek laiko trunka tvarkaraščio sudarymas ? Autorė bet kokiai mokyklai tvarkaraštį sudaro per 2 - 4 dienas. Vidutinei mokyklai tai  būna galutinis tvarkaraščio variantas. Mokyklai, turinčiai 90 -100 mokytojų,  dar reikia 1-2 dienų, kad padaryti mokytojams kuo mažiau "langų". 

Laikas, per kurį autorė padaro tvarkaraštį, kai duomenyse ištaisytos visos klaidos:
Duomenims suvesti  reikia  ..................................................... -  8-10 val;
Pamokų formavimas iš "Pamokų paskirstymo"........................... - 10 min;
Profilinių pamokų formavimas iš "Moksleivių pasirinkimo lentelės" - 1-3 val;
Duomenų kontrolė ..................................................................  - 5 min;

Duomenų taisymas - priklauso nuo klaidų kiekio ir nuo mokyklos operatyvumo taisant klaidas;

Profilinių klasių tvarkaraščio sudarymas ir optimizavimas ............-  2 - 4 val
Visų pamokų sudėjimas į tvarkaraštį ........................................ -  2 - 4 val;
Tvarkaraščio koregavimas (mokytojams "langų" naikinimas) ....... -  1 - 2 dienos.
 

Tvarkaraščio sudarymo laikas labai priklauso nuo duomenų paruošimo iki jų pateikimo kompiuteriui.

Su klaidingais duomenimis TVARKARAŠČIO daryti negalima, nes taisant klaidas jau sudarytame tvarkaraštyje jo kokybė gali žymiai pablogėti, o sudarymo laikas keletą kartų padidėja.

Pasikeitus duomenims rekomenduojama surinkti visus pakeitimus ir, jei paketimų yra daug, tvarkaraštį padaryti iš naujo. 


 
 
Programos "PAMOKOS" galimybės
 • dvi pamainos viename tvarkaraštyje;
 • klasę galima skirstyti  į  2-7 grupes;
 • galima sujungti kiek norima klasių, ir tada skirstyti  į  1-7 grupes;
 • laisvų dienų ar valandų norimą dieną  pasirinkimas mokytojams;
 • programinis "pamokų paskirstymo" lentelės suformavimas;
 • programinis mobilių grupių formavimas iš "moksleivių pasirinkimo" lentelių;
 • programinis profilinių pamokų formavimas iš mobilių grupių (profilinio mokymo klasėms);
 • programinis pamokos formavimas iš "pamokų paskirstymo" lentelės; 
 • automatinis visų pamokų sudėjimas į tvarkaraštį pagal autorės nustaytus ir gerai testuotus etapus;
 • numatyti 2 variantai "likučių" (pamokos, kurioms automatinis tvarkaraščio sudarymas nesurado vietos) įrašymui į tvarkaraštį;
 • profilinių klasių moksleivių tvarkaraščio optimizavimas;
 • programinis "likučių" įrašymas išsaugojant profilinių klasių sutvarkytą tvarkaraštį;
 • tvarkaraščio koregavimas, leidžiantis sukeisti pamokas vietomis kartu keičiant  ir pamokas, kurios trukdo sukeitimui;
 • kabinetų skirstymas;
 • mokytojų ir moksleivių tvarkaraščiuose  "langų" statistika;
 • tvarkaraščio spausdinimas - mokytojams, moksleiviams, klasėms, mokyklai, kabinetams, profilinių klasių mobilių grupių sąrašų spausdinimas iš sudaryto tvarkaraščio;
 • užprogramuota technologija (17 metų tvarkaraščių sudarymo su šia programa patirtis) leidžia tvarkaraštį sudaryti per trumpiausią laiką;
 • tvarkaraščio archyvas su informacija  leidžiančia  greitai pasirinkti norimą tvarkaraščio variantą;
 • duomenų informacijos (pastovios ir kintamos) kaupimas pagal poreikį - galima pamatyti kokie duomenys įtakoja tvarkaraščio kokybę. 
 • žiniaraščio formavimas ir spausdinimas pagal tvarkaraštį (imant 1- 5 grupių mokytojų valandas).( Nenaudojama, bet programa veikianti)
 • užprogramuoti reikalavimai moksleivių tvarkaraščiams, bet palikta galimybė laisvai rinktis: 
  • tą pačią dieną gali būti ne daugiau kaip 2 tikslieji dalykai (matematika, chemija, fizika, informatika);
  • tą pačią dieną gali būti ne daugiau kaip 2 lengvieji dalykai (muzika, darbai, dailė, teatras, choreografija, kūno kultūra);
  • dvigubos lietuvių kalbos pamokos vyresnėse klasėse tik antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ne vėliau, kaip penkta pamoka;
  • dalykai turintys 2 savaitines pamokas dedami kas antra diena;
  • po kūno kultūros nepageidaujama daryti matematikos;.

Pirmas puslapis 2Programos galimybėsPradiniai duomenysPatarimai vartotojams 5Rezultatai6Apie autorę 7Tvarkaraščio kokybė