Pirmas puslapis 2 Programos galimybės 3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojams 5Rezultatai 6Apie autorę 7 Tvarkaraščio kokybė

 TVARKARAŠČIOKOKYBĖ
Daug metų autorė darydama tvarkaraščius vis ieškojo galimybių, kaip pagerinti tvarkaraščio kokybę. 

Buvo padaryti  programiniai moduliai, kurių pagalba  galima suskaičiuoti  kiekvieno mokytojo ir mokinio "langų" skaičių, mokinių tvarkaraščiuose 8 pamokas dienoje. Kas lemia pasirinenkant tikslingą kryptį optimizuojant tvarkaraštį.

2004 m. sukurtas failas TV_KOKYB, kur kaupiama informacija apie tvarkaraščio pastovius duomenis ir kintamus duomenis, kurie kinta tvarkarašį optimizuojant. Analizuodama gautus duomenis autorė nustaydavo optimaliausią tvarkaraštį, kurį ir atiduodavo užsakovui.

Autorė padarė surinktų tvarkaraščių duomenų analizę nustatydama kokie duomenys įtakoja tvarkaraščio kokybę.

Čia galima pamatyti  kas įtakoja  tvarkaraščio kokybę.

"Langų" mokytojų PT-je priklausomumas
"Langų" mokinių PT-je priklausomumas
8 pamokų dienoje priklausomumas
Mokytojų pageidavimų įtaka PT kokybei
Mokinių psirinktų pamokų susikirtimų(likučių) įtaka tvarkaraščio kokybei
Pastovūs ir kintami tvarkaraščio duomenys
Mokytojų pageidavimų įtaka mokinių tvarkaraščio kokybei 

Gerą tvarkaraštį  galima padaryti ir tada, kai mokiniai laisvai pasirenka dalykus, tik kartais 0,2 % - 0,5 % visų mokinių pasirinktų pamokų galima mokiniams psiūlyti pakeisti pasirinkimą arba leisti tas pamokas-likučius mokytis savarankiškai.
 
 

1Pirmas puslapis 2Programos galimybės 3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojamsRezultatai6Apie autoræ7Tvarkaraščio kokybė