Pirmas puslapis 2 Programos galimybės 3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojams 5Rezultatai 6Apie autoręTvarkaraščio kokybė


APIE AUTORĘ


Joana Zita Bačinskaitė- Avižinienė

El.paštas: j.aviziniene@post.penki.lt

Tel. +37064618303


Atnaujinta: 2018 02 27

Joana Zita Bačinskaitė-Avižinienė gimė 1942 m. Vilkaviškio raj. Patunkiškių kaime 
1961 m. baigė Vilkaviškio S.Nėries vidurinę mokyklą.
1966 m. baigė Vilniaus Universiteto Matematikos fakultetą. 

1967-1968 m. dirbo Lančiūnavos Žemės Ūkio technikume, matematikos dėstytoja.

Programuotoja dirba  nuo 1968 m. iki šiol.

1968 -1973 m. dirbo Kauno Politechnikos Instituto skaičiavimo centre. Programavo su didžiosiomis skaičiavimo mašinomis, kurios neturėjo jokio programinio aprūpinimo: Minsk-14 ir Razdan-3.  Buvo Albino Žalnieruko straipsnio " Naujas analitinės planinės fototrianguliacijos programos variantas"  bendraautorė (žurnalas GEODEZIJOS DARBAI , Vilnius-1971 m.).

1973 m. ištekėjo ir persikėlė gyventi į Vilnių. 

1973-1983 m. dirbo Vilniaus ELFOS gamykos skaičiavimo centre. Programavo didžiosioms skaičiavimo mašinoms  Minsk-32, ES-1010, ES-1020  su programinėmis kalbomis:RPG, Kobolu, Asembleriu, PL1. Dirbo su vokišku programiniu paketu SAWI - operatyvinių failų vedimas.  Pasiūlė ir buvo pripažintas racionalizacinis pasiūlymas "Operatyvinių failų koregavimo technologijos pakeitimas"(1983m).

1983-1989 m. dirbo Kolūkių Projektavimo Instituto skaičiavimo centre. Programavo  didžiosioms skaičiavimo mašinoms: ES-1020, ES-1032 su  programine kalba PL1 bei  duomenų baze ADABASAS.

1989 m. pradėjo savarankiškai mokytis dirbti su kompiuteriais - programuoti duomenų bazėje DBASE III.

 
Nuo 1990 m. iki 2002 m. dirbo Švietimo Informacinių Technologijų centre, programovo MS DOS sistemoje su FOXPRO duomenų baze. Sukurtos kompiuterinės programos: Bibliotekų statistika; Balansų skaičiavimas; Bendrojo lavinimo mokyklų statistika -1994-1999 m. kasmet  paruošti duomenys knygelei "Bendrojo lavinimo mokyklų statistiniai duomenys". 
1998 m. Joana Avižinienė išėjo į pensiją , dar dirbo puse etato iki 2002 metų.

1991m. laisvalaikiu  pradėjo daryti programą pamokų tvarkaraščiui sudaryti, kad išmokti programuoti su duomenų baze DBASE_3, Vėliau perėjo prie DBASE_4 ir FOXPRO .  Autorė iš patirties žinojo, jei nori išmokti programuoti, jai priimtiniausia tai daryti turint konkrečią užduotį. Nuo 1992 m. autorė kasmet savo atostogų metu darė  mokykloms tvarkaraščius, tokiu būdu sužinodavo, mokyklų reikalavimus tvarkaraščiui.  

1998 m.autorė įregistravo personalinę įmonę "Pamokų tvarkaraštis" .  Pamokų tvarkaraščius daro autorė iki šiol.  
 

 

 

Pirmas puslapis  2 Programos galimybės  3 Pradiniai duomenysPatarimai vartotojamsRezultatai 6Apie autoręTvarkaraščio kokybė