Pamnr K1 D1 K2 D2 K3 D3 K4 D4 K5 D5
                     
    2008.01.28                
                     
    12 k l a s e s                
     M O K I N I U                
     tvarkarasciai                
                     
  1 A.K.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     F2 Fizika A 2g.            
      209 J.B.            
2 N1 Inform. B 1 g. F2 Fizika A 2g. L2 Lietuviu K.A 2g A1 Anglu k. A.1g. B1 Biologija B 1g.
  301 L.S. 209 J.B. 204 V.R. 109 G.A. 202 S.J.
3     K1 kuno kult. 1g. L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g D3 Dailes Istorija
      Sp1 V.V. 204 V.R. 204 V.R. 209 J.T.
4 I2 Istorija mod. M1 Matematika B 1g M1 Matematika B 1g M1 Matematika B 1g E2 Dorinis
  404 I.S. 402 V.S. 402 V.S. 402 V.S. 305 P.M.
5 L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g A1 Anglu k. A.1g. K1 kuno kult. 1g. L2 Lietuviu K.A 2g
  204 V.R. 204 V.R. 300 G.A. Sp1 V.V. 204 V.R.
6 F2 Fizika A 2g. A1 Anglu k. A.1g. B1 Biologija B 1g. I2 Istorija mod. A1 Anglu k. A.1g.
  209 J.B. 400 G.A. 202 S.J. 207 I.S. 300 G.A.
7         F2 Fizika A 2g.        
          209 J.B.        
8 B1 Biologija B 1g. M5 Matematika mod.            
  202 S.J. 306 J.G.            
9                    
                     
                     
  2 A.e.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     F2 Fizika A 2g. Z1 Ekonomika 1 g. I3 Istorija A 2g    
      209 J.B. 200 G.B. 203 V.M.    
2 N5 Inform. B 5g. F2 Fizika A 2g. L2 Lietuviu K.A 2g A2 Anglu k.A 2g. B3 Biologija B 3g.
  300 J.J. 209 J.B. 204 V.R. 407 J.L. 104 E.P.
3 A2 Anglu k.A 2g. K3 kuno kult.3 g. L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g D3 Dailes Istorija
  117 J.L. Sp4 N.M. 204 V.R. 204 V.R. 209 J.T.
4 I3 Istorija A 2g M2 Matematika A 2g M2 Matematika A 2g M2 Matematika A 2g E2 Dorinis
  203 V.M. 304 J.G. 403 J.G. 408 J.G. 305 P.M.
5 L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g A2 Anglu k.A 2g. K3 kuno kult.3 g. L2 Lietuviu K.A 2g
  204 V.R. 204 V.R. 407 J.L. Sp5 N.M. 204 V.R.
6 F2 Fizika A 2g. A2 Anglu k.A 2g. B3 Biologija B 3g. I3 Istorija A 2g A2 Anglu k.A 2g.
  209 J.B. 310 J.L. 106 E.P. 203 V.M. 309 J.L.
7     Z1 Ekonomika 1 g. F2 Fizika A 2g.     M2 Matematika A 2g
      200 G.B. 209 J.B.     306 J.G.
8                    
                     
9                    
                     
                     
  3 B.J.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     F2 Fizika A 2g.     I1 Istorija B 1 g.    
      209 J.B.     207 V.G.    
2 M4 Matematika A 4g F2 Fizika A 2g. L3 Lietuviu k.A 3g A2 Anglu k.A 2g. B1 Biologija B 1g.
  401 E.Z. 209 J.B. 202 E.B. 407 J.L. 202 S.J.
3 A2 Anglu k.A 2g. K5 Kuno kult. 5 g. L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g D1 Muzikos Isto.
  117 J.L. Sp5 G.J. 202 E.B. 202 E.B. 208 J.J.
4 I1 Istorija B 1 g. M4 Matematika A 4g M4 Matematika A 4g M4 Matematika A 4g E4 Dorinis
  207 V.G. 401 E.Z. 401 E.Z. 401 E.Z. 402 V.S.
5 L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g A2 Anglu k.A 2g. K5 Kuno kult. 5 g. L3 Lietuviu k.A 3g
  202 E.B. 202 E.B. 407 J.L. Sp6 G.J. 202 E.B.
6 F2 Fizika A 2g. A2 Anglu k.A 2g. B1 Biologija B 1g.     A2 Anglu k.A 2g.
  209 J.B. 310 J.L. 202 S.J.     309 J.L.
7         F2 Fizika A 2g. N7 Inform. A 7g. M4 Matematika A 4g
          209 J.B. 300 J.J. 401 E.Z.
8 B1 Biologija B 1g.                
  202 S.J.                
9                    
                     
                     
  4 B.B.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1         F3 Fizika I3 Istorija A 2g    
          209 J.B. 203 V.M.    
2 N1 Inform. B 1 g. Z2 Ekonomika 2 g. L3 Lietuviu k.A 3g A2 Anglu k.A 2g. B3 Biologija B 3g.
  301 L.S. 200 G.B. 202 E.B. 407 J.L. 104 E.P.
3 A2 Anglu k.A 2g. K3 kuno kult.3 g. L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g D3 Dailes Istorija
  117 J.L. Sp4 N.M. 202 E.B. 202 E.B. 209 J.T.
4 I3 Istorija A 2g M3 Matematika A 3g M3 Matematika A 3g M3 Matematika A 3g E3 Dorinis
  203 V.M. 404 R.K. 110 R.K. 405 R.K. 308 D.K.
5 L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g A2 Anglu k.A 2g. K3 kuno kult.3 g. L3 Lietuviu k.A 3g
  202 E.B. 202 E.B. 407 J.L. Sp5 N.M. 202 E.B.
6     A2 Anglu k.A 2g. B3 Biologija B 3g. I3 Istorija A 2g A2 Anglu k.A 2g.
      310 J.L. 106 E.P. 203 V.M. 309 J.L.
7     F3 Fizika         M3 Matematika A 3g
      209 J.B.         402 R.K.
8             F3 Fizika F3 Fizika
              209 J.B. 209 J.B.
9 Z2 Ekonomika 2 g.                
  200 G.B.                
                     
  5 B.P.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     F2 Fizika A 2g.     I1 Istorija B 1 g. C1 Chemija B 1g.
      209 J.B.     207 V.G. 210 R.J.
2 N1 Inform. B 1 g. F2 Fizika A 2g. L2 Lietuviu K.A 2g A5 Anglu k. A  5g. B3 Biologija B 3g.
  301 L.S. 209 J.B. 204 V.R. 411 L.M. 104 E.P.
3 A5 Anglu k. A  5g. K5 Kuno kult. 5 g. L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g D2 Muzikos Isto.
  411 L.M. Sp5 G.J. 204 V.R. 204 V.R. 112 J.D.
4 I1 Istorija B 1 g. M2 Matematika A 2g M2 Matematika A 2g M2 Matematika A 2g E2 Dorinis
  207 V.G. 304 J.G. 403 J.G. 408 J.G. 305 P.M.
5 L2 Lietuviu K.A 2g L2 Lietuviu K.A 2g A5 Anglu k. A  5g. K5 Kuno kult. 5 g. L2 Lietuviu K.A 2g
  204 V.R. 204 V.R. 411 L.M. Sp6 G.J. 204 V.R.
6 F2 Fizika A 2g. A5 Anglu k. A  5g. B3 Biologija B 3g.     A5 Anglu k. A  5g.
  209 J.B. 411 L.M. 106 E.P.     411 L.M.
7         F2 Fizika A 2g.     M2 Matematika A 2g
          209 J.B.     306 J.G.
8                    
                     
9     C1 Chemija B 1g.            
      210 R.J.