Diena Mokk Mokp P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
                       
    2008.01.28                  
                       
    12 klases MOKSLEIVIU                  
     tvarkarasciai                  
  Mokinio                    
Diena kodas pavarde  1  2  3  4  5  6  7  8  9
    1 A.K.                  
1       N1   I2 L2 F2   B1  
2     F2 F2 K1 M1 L2 A1   M5  
3       L2 L2 M1 A1 B1 F2    
4       A1 L2 M1 K1 I2      
5       B1 D3 E2 L2 A1      
    2 A.E.                  
1       N5 A2 I3 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M2 L2 A2 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A2 B3 F2    
4     I3 A2 L2 M2 K3 I3      
5       B3 D3 E2 L2 A2 M2    
    3 B.J.                  
1       M4 A2 I1 L3 F2   B1  
2     F2 F2 K5 M4 L3 A2      
3       L3 L3 M4 A2 B1 F2    
4     I1 A2 L3 M4 K5   N7    
5       B1 D1 E4 L3 A2 M4    
    4 B.B.                  
1       N1 A2 I3 L3       Z2
2       Z2 K3 M3 L3 A2 F3    
3     F3 L3 L3 M3 A2 B3      
4     I3 A2 L3 M3 K3 I3   F3  
5       B3 D3 E3 L3 A2 M3 F3  
    5 B.P.                  
1       N1 A5 I1 L2 F2      
2     F2 F2 K5 M2 L2 A5     C1
3       L2 L2 M2 A5 B3 F2    
4     I1 A5 L2 M2 K5        
5     C1 B3 D2 E2 L2 A5 M2    
    6 C.S.                  
1     C2   A3 I1 L4   C2    
2     F1   K3 M3 L4 A3      
3       L4 L4 M3 A3 B3 F1 C2  
4     I1 A3 L4 M3 K3   N4    
5       B3 D3 E1 L4 A3 M3    
    7 D.J.                  
1     N3 N5 A2 I1 L4 F2      
2     F2 F2 K5 M2 L4 A2 Z1    
3     Z1 L4 L4 M2 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L4 M2 K5        
5       B3 D2 E4 L4 A2 M2    
    8 D.L.                  
1     N3 N5 A2 I1 L4 F2      
2     F2 F2 K5 M2 L4 A2 Z1    
3     Z1 L4 L4 M2 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L4 M2 K5        
5       B3 D1 E4 L4 A2 M2    
    9 E.A.                  
1       N5 A3 I3 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M2 L2 A3 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A3 B3 F2    
4     I3 A3 L2 M2 K3 I3      
5       B3 D2 E4 L2 A3 M2    
   10 J.I.                  
1       N1 A5 I3 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M2 L2 A5 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A5 B3 F2    
4     I3 A5 L2 M2 K3 I3      
5       B3 D1 E3 L2 A5 M2    
   11 G.G.                  
1     C2 M4 A3 I1 L2 F2 C2    
2     F2 F2 K3 M4 L2 A3      
3       L2 L2 M4 A3 B3 F2 C2  
4     I1 A3 L2 M4 K3   N7    
5       B3 D1 E1 L2 A3 M4    
   12 K.E.                  
1       N5 A3 I3 L2       Z2
2       Z2 K3 M3 L2 A3 F3    
3     F3 L2 L2 M3 A3 B3      
4     I3 A3 L2 M3 K3 I3   F3  
5       B3 D3 E2 L2 A3 M3 F3  
   13 K.R.                  
1     N8 M4 A2 I1 L1 F2      
2     F2 F2 K5 M4 L1 A2 Z1    
3     Z1 L1 L1 M4 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L1 M4 K5     N2  
5       B3 D2 E4 L1 A2 M4    
   14 K.A.                  
1     N3   A5 I1 L3     B1  
2     F1   K3 M1 L3 A5   M5 C1
3       L3 L3 M1 A5 B1 F1    
4     I1 A5 L3 M1 K3   N4    
5     C1 B1 D2 E3 L3 A5      
   15 K.A.                  
1     C2   A4 I1 L2   C2 B1  
2         K4 M2 L2 A4      
3       L2 L2 M2 A4 B1   C2  
4     I1 A4 L2 M2 K4   N4    
5       B1 D2 E4 L2 A4 M2    
   16 K.A.                  
1       I5 A5 I3 L1 F2      
2     F2 F2 K2 M2 L1 A5 Z1   C1
3     Z1 L1 L1 M2 A5   F2    
4     I3 A5 L1 M2 K2 I3   N2  
5     C1   D1 E4 L1 A5 M2    
   17 K.V.                  
1         A2 I1 L2 F2      
2     F2 F2 K5 M2 L2 A2     C1
3       L2 L2 M2 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L2 M2 K5   N4    
5     C1 B3 D3 E1 L2 A2 M2    
   18 L.I.                  
1     C2   A3 I1 L2   C2 B1  
2         K3 M2 L2 A3   M5  
3       L2 L2 M2 A3 B1   C2  
4     I1 A3 L2 M2 K3   N4    
5       B1 D2 E3 L2 A3 M2    
   19 L.S.                  
1       N5 A3 I3 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M2 L2 A3 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A3 B3 F2    
4     I3 A3 L2 M2 K3 I3      
5       B3 D2 E4 L2 A3 M2    
   20 L.V.                  
1       M4 A3 I3 L1 F2      
2     F2 F2 K5 M4 L1 A3 Z1    
3     Z1 L1 L1 M4 A3 B3 F2    
4     I3 A3 L1 M4 K5 I3 N7    
5       B3 D1 E4 L1 A3 M4    
   21 M.M.                  
1       N1 A5 I3 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M2 L2 A5 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A5 B3 F2    
4     I3 A5 L2 M2 K3 I3      
5       B3 D1 E3 L2 A5 M2    
   22 M.R.                  
1     N3   A5 I2 L3        
2     F1   K3 M3 L3 A5     C1
3       L3 L3 M3 A5 B3 F1    
4     I4 A5 L3 M3 K3 I2 N4    
5     C1 B3 D2 E3 L3 A5 M3    
   23 N.G.                  
1     C2 I5 A2 I3 L1   C2    
2     F1   K5 M2 L1 A2 Z1    
3     Z1 L1 L1 M2 A2   F1 C2  
4     I3 A2 L1 M2 K5 I3   N2  
5         D1 E3 L1 A2 M2    
   24 P.D.                  
1     N8 M4 A2 I1 L1 F2      
2     F2 F2 K5 M4 L1 A2 Z1    
3     Z1 L1 L1 M4 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L1 M4 K5     N2  
5       B3 D2 E4 L1 A2 M4    
   25 P.L.                  
1       M4 A3 I2 L2 F2      
2     F2 F2 K3 M4 L2 A3 Z1    
3     Z1 L2 L2 M4 A3 B3 F2    
4     I4 A3 L2 M4 K3 I2 N7    
5       B3 D1 E4 L2 A3 M4    
   26 R.A.                  
1       N5 A2 I1 L2 F2      
2     F2 F2 K5 M2 L2 A2     C1
3       L2 L2 M2 A2 B3 F2    
4     I1 A2 L2 M2 K5        
5     C1 B3 D3 E1 L2 A2 M2    
   27 R.L.                  
1     N3 N1 A2 I1 L1       Z2
2       Z2 K5 M2 L1 A2 F3   C1
3     F3 L1 L1 M2 A2        
4     I1 A2 L1 M2 K5     F3  
5     C1   D2 E2 L1 A2 M2 F3  
   28 R.N.                  
1       N5 A3 I1 L2       Z2
2       Z2 K5 M2 L2 A3 F3 M5  
3     F3 L2 L2 M2 A3 B3      
4     I1 A3 L2 M2 K5     F3  
5       B3 D1 E3 L2 A3 M2 F3  
   29 R.J.                  
1       M4 A5 I1 L2     B1  
2         K3 M4 L2 A5 F3    
3     F3 L2 L2 M4 A5 B1 N6    
4     I1 A5 L2 M4 K3     F3  
5       B1 D1 E1 L2 A5 M4 F3  
   30 S.T.                  
1       N5 A3 I3 L3       Z2
2       Z2 K5 M2 L3 A3 F3    
3     F3 L3 L3 M2 A3 B3      
4     I3 A3 L3 M2 K5 I3   F3  
5       B3 D1 E2 L3 A3 M2 F3  
   31 S.M.                  
1     N3   A3 I2 L3        
2     F1   K3 M3 L3 A3     C1
3       L3 L3 M3 A3 B3 F1    
4     I4 A3 L3 M3 K3 I2 N4    
5     C1 B3 D2 E2 L3 A3 M3    
   32 S.K.                  
1     N8 M4 A3 I1 L3        
2     F1   K5 M4 L3 A3 Z1    
3     Z1 L3 L3 M4 A3 B3 F1    
4     I1 A3 L3 M4 K5   N7    
5       B3 D1 E2 L3 A3 M4    
   33 S.S.                  
1       N5 A3 I1 L2     B1  
2     F1   K3 M2 L2 A3 Z1    
3     Z1 L2 L2 M2 A3 B1 F1    
4     I1 A3 L2 M2 K3        
5       B1 D3 E3 L2 A3 M2    
   34 S.E.                  
1       N5 A2 I3 L2     B1  
2         K3 M2 L2 A2 Z1   C1
3     Z1 L2 L2 M2 A2 B1      
4     I3 A2 L2 M2 K3 I3      
5     C1 B1 D2 E2 L2 A2 M2    
   35 S.V.                  
1       N5   I3 L3     B1 Z2
2       Z2 K2 M3 L3 A1 F3    
3     F3 L3 L3 M3 A1 B1      
4     I3 A1 L3 M3 K2 I3   F3  
5       B1 D1 E4 L3 A1 M3 F3  
   36 S.R.                  
1         A2 I3 L1       Z2
2       Z2 K2 M2 L1 A2 F3 M5  
3     F3 L1 L1 M2 A2 B3      
4     I3 A2 L1 M2 K2 I3 N4 F3  
5       B3 D1 E4 L1 A2 M2 F3  
   37 S.R.                  
1       N5 A5 I3 L1     B1  
2     F1   K2 M3 L1 A5 Z1    
3     Z1 L1 L1 M3 A5 B1 F1    
4     I3 A5 L1 M3 K2 I3      
5       B1 D1 E3 L1 A5 M3    
   38 S.A.                  
1       N5 A2 I1 L1        
2         K5 M2 L1 A2 F3 M5 C1
3     F3 L1 L1 M2 A2 B3      
4     I1 A2 L1 M2 K5     F3  
5     C1 B3 D3 E4 L1 A2 M2 F3  
   39 T.V.                  
1         A3 I3 L1     B1  
2     F1   K2 M3 L1 A3 Z1    
3     Z1 L1 L1 M3 A3 B1 F1    
4     I3 A3 L1 M3 K2 I3 N7    
5       B1 D1 E3 L1 A3 M3    
   40 T.T.                  
1     N3   A2 I1 L1       Z2
2       Z2 K5 M2 L1 A2 F3 M5 C1
3     F3 L1 L1 M2 A2        
4     I1 A2 L1 M2 K5   N4 F3  
5     C1   D1 E3 L1 A2 M2 F3  
   41 V.K.                  
1         A3 I2 L3       Z2
2       Z2 K5 M2 L3 A3 F3    
3     F3 L3 L3 M2 A3 B3 N6    
4     I4 A3 L3 M2 K5 I2   F3  
5       B3 D2 E2 L3 A3 M2 F3  
   42 V.G.                  
1     N8   A3 I1 L3       Z2
2       Z2 K2 M1 L3 A3 F3    
3     F3 L3 L3 M1 A3 B3 N6    
4     I1 A3 L3 M1 K2     F3  
5       B3 D3 E2 L3 A3   F3  
   43 V.I.                  
1       M4 A5 I3 L2     B1 Z2
2     F1 Z2 K3 M4 L2 A5      
3       L2 L2 M4 A5 B1 F1    
4     I3 A5 L2 M4 K3 I3 N7    
5       B1 D1 E2 L2 A5 M4    
   44 V.G.                  
1         A3 I1 L4       Z2
2       Z2 K5 M2 L4 A3 F3 M5  
3     F3 L4 L4 M2 A3 B3 N6    
4     I1 A3 L4 M2 K5     F3  
5       B3 D1 E3 L4 A3 M2 F3  
   45 V.I.                  
1       M4 A2 I1 L2     B1 Z2
2     F1 Z2 K3 M4 L2 A2      
3       L2 L2 M4 A2 B1 F1    
4     I1 A2 L2 M4 K3   N7    
5       B1 D2 E1 L2 A2 M4    
   46 Z.G.                  
1     C2 M4 A3 I2 L3   C2   Z2
2       Z2 K5 M4 L3 A3 F3    
3     F3 L3 L3 M4 A3   N6 C2  
4       A3 L3 M4 K5 I2   F3  
5         D3 E2 L3 A3 M4 F3  
   47 B.K.                  
1     N8     I2 L3     B1  
2     F1   K5 M1 L3 A1     C1
3       L3 L3 M1 A1 B1 F1    
4     I4 A1 L3 M1 K5 I2 N4    
5     C1 B1 D1 E3 L3 A1      
   48 P.J.                  
1     C2 M4   I1 L2   C2    
2     F1   K3 M4 L2     M5  
3       L2 L2 M4   B2 F1 C2  
4     I1   L2 M4 K3   N4    
5       B2 D3 E3 L2   M4    
   49 B.R.                  
1     N8 I5 A3 I2 L3 H3 V1    
2         K5 M1 L3 A3   M5  
3       L3 L3 M1 A3 B2 N6 V1  
4       A3 L3 M1 K5 I2      
5       B2 D1 E4 L3 A3      
   50 C.G.                  
1     N3 N1 A4 I2 L3 H2 R1    
2     F1   K5 M1 L3 A4   M5  
3       L3 L3 M1 A4   F1 R1  
4       A4 L3 M1 K5 I2      
5         D2 E4 L3 A4      
   51 J.G.                  
1     N3 M4 A5 I3 L1 H1 V1    
2         K3 M4 L1 A5      
3       L1 L1 M4 A5 B2   V1  
4     I3 A5 L1 M4 K3 I3   N2  
5       B2 D3 E4 L1 A5 M4    
   52 D.A.                  
1       I5 A2 I3 L2 H2 R1 B1  
2         K5 M1 L2 A2      
3       L2 L2 M1 A2 B1 N6 R1  
4     I3 A2 L2 M1 K5 I3      
5       B1 D3 E4 L2 A2      
   53 D.E.                  
1       N1 A4 I2 L3 H1 R1    
2         K3 M1 L3 A4   M5 C1
3       L3 L3 M1 A4 B2   R1  
4       A4 L3 M1 K3 I2      
5     C1 B2 D2 E1 L3 A4      
   54 I.E.                  
1       I5 A5 I2 L2   R1    
2     F1 G1 K5 M1 L2 A5   M5  
3       L2 L2 M1 A5   F1 R1  
4       A5 L2 M1 K5 I2   N2  
5         D2 E4 L2 A5      
   55 J.S.                  
1       M4 A4 I3 L4 H3 R2    
2     R2 G1 K3 M4 L4 A4      
3       L4 L4 M4 A4 B2 N6 R2  
4     I3 A4 L4 M4 K3 I3      
5       B2 D1 E2 L4 A4 M4    
   56 K.E.                  
1     N3 N1 A4 I3 L4 H1 R1    
2         K3 M1 L4 A4      
3       L4 L4 M1 A4 B2   R1  
4     I3 A4 L4 M1 K3 I3      
5       B2 D3 E3 L4 A4      
   57 L.L.                  
1       N1 A5 I3 L3 H3 V1    
2         K5 M3 L3 A5      
3       L3 L3 M3 A5 B2   V1  
4     I3 A5 L3 M3 K5 I3      
5       B2 D1 E2 L3 A5 M3    
   58 M.A.                  
1       N1   I3 L3 H3 R1    
2       G1 K3 M3 L3 A1 F3    
3     F3 L3 L3 M3 A1     R1  
4     I3 A1 L3 M3 K3 I3   F3  
5         D1 E3 L3 A1 M3 F3  
   59 M.E.                  
1       M4 A4 I2 L4 H3 R1 B1  
2         K3 M4 L4 A4      
3       L4 L4 M4 A4 B1 N6 R1  
4       A4 L4 M4 K3 I2      
5       B1 D1 E2 L4 A4 M4    
   60 M.M.                  
1       M4 A4 I3 L2 H3 V1 B1  
2         K5 M4 L2 A4      
3       L2 L2 M4 A4 B1   V1  
4     I3 A4 L2 M4 K5 I3   N2  
5       B1 D1 E4 L2 A4 M4    
   61 M.A.                  
1       M4 A4 I2 L4 H3 R1 B1  
2         K3 M4 L4 A4      
3       L4 L4 M4 A4 B1 N6 R1  
4       A4 L4 M4 K3 I2      
5       B1 D1 E2 L4 A4 M4    
   62 P.A.                  
1       M4 A4 I2 L3 H1 R1   Z2
2       Z2 K3 M4 L3 A4   M5  
3       L3 L3 M4 A4 B2 N6 R1  
4       A4 L3 M4 K3 I2      
5       B2 D1 E2 L3 A4 M4    
   63 R.A.                  
1       I5 A4 I2 L3 H1 V1    
2       G1 K5 M1 L3 A4      
3       L3 L3 M1 A4 B2   V1  
4       A4 L3 M1 K5 I2   N2  
5       B2 D2 E2 L3 A4      
   64 R.G.                  
1       I5 A4 I2 L4 H1 V1    
2         K5 M1 L4 A4      
3       L4 L4 M1 A4 B2   V1  
4     I4 A4 L4 M1 K5 I2   N2  
5       B2 D2 E4 L4 A4      
   65 R.M.                  
1       M4 A4 I3 L4 H3 R1    
2         K3 M4 L4 A4      
3       L4 L4 M4 A4 B2 N6 R1  
4     I3 A4 L4 M4 K3 I3      
5       B2 D1 E2 L4 A4 M4    
   66 R.G.                  
1       I5 A3 I2 L4 H1 R2    
2     R2   K2 M1 L4 A3      
3       L4 L4 M1 A3 B2   R2  
4     I4 A3 L4 M1 K2 I2   N2  
5       B2 D3 E2 L4 A3      
   67 S.S.                  
1       N1 A3 I3 L4 H1 R2    
2     R2   K3 M1 L4 A3   M5  
3       L4 L4 M1 A3 B2   R2  
4     I3 A3 L4 M1 K3 I3      
5       B2 D3 E2 L4 A3      
   68 S.E.                  
1       M4 A3 I2 L4 H1 R2    
2     R2   K3 M4 L4 A3      
3       L4 L4 M4 A3 B2   R2  
4       A3 L4 M4 K3 I2   N2  
5       B2 D3 E2 L4 A3 M4    
   69 U.G.                  
1     N3 N1 A4 I2 L4 H1 R1    
2         K3 M1 L4 A4     C1
3       L4 L4 M1 A4 B3   R1  
4       A4 L4 M1 K3 I2      
5     C1 B3 D3 E3 L4 A4      
   70 U.H.                  
1         A2 I3 L4 H3 V1   Z2
2       Z2 K5 M2 L4 A2      
3       L4 L4 M2 A2 B2 N6 V1  
4     I3 A2 L4 M2 K5 I3      
5       B2 D2 E3 L4 A2 M2    
   71 V.V.                  
1       I5 A4 I3 L2 H3 R2    
2     R2   K5 M1 L2 A4 F3    
3     F3 L2 L2 M1 A4     R2  
4     I3 A4 L2 M1 K5 I3 N7 F3  
5         D1 E4 L2 A4   F3  
   72 V.A.                  
1       I5 A2 I3 L2 H1 R1    
2     F1 G1 K2 M3 L2 A2      
3       L2 L2 M3 A2   F1 R1  
4     I3 A2 L2 M3 K2 I3   N2  
5         D3 E2 L2 A2 M3    
   73 Z.A.                  
1     N3 M4 A5 I2 L1 H2 R1    
2     F1   K5 M4 L1 A5      
3       L1 L1 M4 A5   F1 R1  
4     I4 A5 L1 M4 K5 I2   N2  
5         D2 E4 L1 A5 M4    
   74 N.G.                  
1         A3 I2 L1 H3 R2   Z2
2     R2 Z2 K3 M1 L1 A3 F3    
3     F3 L1 L1 M1 A3     R2  
4       A3 L1 M1 K3 I2 N7 F3  
5         D1 E2 L1 A3   F3  
   75 Z.Z.                  
1     N8 N1 A4 I2 L4 H2 R1    
2         K3 M3 L4 A4     C1
3       L4 L4 M3 A4     R1  
4     I4 A4 L4 M3 K3 I2      
5     C1   D2 E3 L4 A4 M3    
   76 Z.E.                  
1     N8 N1 A4 I2 L4 H2 R1    
2         K4 M3 L4 A4     C1
3       L4 L4 M3 A4     R1  
4     I4 A4 L4 M3 K4 I2      
5     C1   D2 E3 L4 A4 M3    
   77 U.L.                  
1         A3 I2 L3 H2 R1   Z2
2       Z2 K4 M1 L3 A3      
3       L3 L3 M1 A3 B2   R1  
4       A3 L3 M1 K4 I2 N7    
5       B2 D3 E4 L3 A3      
   78 A.R.                  
1           I2 L4 H1 R1 B1  
2         K1 M1 L4 A1     C1
3       L4 L4 M1 A1 B1   R1  
4     I4 A1 L4 M1 K1 I2 N7    
5     C1 B1 D3 E3 L4 A1      
   79 K.G.                  
1         A2 I3 L2 H3 V1 B1  
2         K1 M3 L2 A2      
3       L2 L2 M3 A2 B1   V1  
4     I3 A2 L2 M3 K1 I3 N7    
5       B1 D3 E2 L2 A2 M3    
   80 Z.I.                  
1       I5 A3 I1 L2 H3 V1    
2         K3 M1 L2 A3   M5  
3       L2 L2 M1 A3 B2   V1  
4     I1 A3 L2 M1 K3     N2  
5       B2 D1 E2 L2 A3