Pamnr K1 D1 K2 D2 K3 D3 K4 D4 K5 D5
                     
    2008.01.28                
                     
    11 k l a s e s                
    M O K I N I U                
    tvarkarasciai                
                     
  1 A.A.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1 DK DALYKO  PAVADINIMAS I2 Istorija B–A 2g     D2 Choreografija    
  KAB MOKYTOJO  PAVARDE 103 I.S.     401 D.L.    
2 L4 Lietuviu k.A 4g A4 Anglu k.4g.         M3 Matematika A 3g
  108 Z.U. 111 R.S.         401 E.Z.
3 K5 Kuno kult. 5 g. L4 Lietuviu k.A 4g M3 Matematika A 3g E4 Dorinis I2 Istorija B–A 2g
  Sp5 G.J. 111 Z.U. 401 E.Z. 105 V.S. 206 I.S.
4 L4 Lietuviu k.A 4g L4 Lietuviu k.A 4g L4 Lietuviu k.A 4g A4 Anglu k.4g. K5 Kuno kult. 5 g.
  111 Z.U. 111 Z.U. 111 Z.U. 111 R.S. Sp5 G.J.
5 A4 Anglu k.4g. M3 Matematika A 3g D2 Choreografija M3 Matematika A 3g A4 Anglu k.4g.
  111 R.S. 401 E.Z. 401 D.L. 401 E.Z. 111 R.S.
6 I2 Istorija B–A 2g B1 Biologija A 1g     L4 Lietuviu k.A 4g D5 Kompiut. graf.
  308 I.S. 202 S.J.     307 Z.U. 302 E.B.
7 M3 Matematika A 3g G1 Geografija A4 Anglu k.4g. B1 Biologija A 1g    
  401 E.Z. 304 A.A. 111 R.S. 202 S.J.    
8             A6 Anglu k. A.6g.    
              409 D.K.    
9                    
                     
                     
  2 A.L.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1                 U1 Kuryb. mast.
                  110 D.K.
2                 M2 Matematika A 2g
                  304 J.G.
3 K3 Kuno kult. 3 g. L2 Lietuviu k.A 2g M2 Matematika A 2g E4 Dorinis I1 Istorija B 1 g.
  Sp2 N.M. 202 E.B. 305 J.G. 105 V.S. 203 V.M.
4 L2 Lietuviu k.A 2g L2 Lietuviu k.A 2g L2 Lietuviu k.A 2g A1 Anglu k.B 1g. K3 Kuno kult. 3 g.
  105 E.B. 202 E.B. 202 E.B. 305 I.A. Sp2 N.M.
5 A1 Anglu k.B 1g. M2 Matematika A 2g D1 Muzikos Isto. M2 Matematika A 2g A1 Anglu k.B 1g.
  105 I.A. 403 J.G. 112 J.D. 408 J.G.   I.A.
6 I1 Istorija B 1 g. B1 Biologija A 1g D1 Muzikos Isto. L2 Lietuviu k.A 2g D5 Kompiut. graf.
  203 V.M. 202 S.J. 112 J.D. 106 E.B. 302 E.B.
7 M2 Matematika A 2g G1 Geografija     B1 Biologija A 1g    
  402 J.G. 304 A.A.     202 S.J.    
8         M4 Matematika A 4g A6 Anglu k. A.6g.    
          306 T.P. 409 D.K.    
9                    
                     
                     
  3 A.E.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     I3 Istorija A 3g.            
      207 V.G.            
2     A2 Anglu k.A 2g. N1 Inform. B 1g.     M3 Matematika A 3g
      300 J.L. 300 J.J.     401 E.Z.
3 K4 Kuno kult. 4 g. L1 Lietuviu k.A 1g M3 Matematika A 3g E1 Dorinis I3 Istorija A 3g.
  Sp1 V.G. 204 V.R. 401 E.Z. 117 P.M. 207 V.G.
4 L1 Lietuviu k.A 1g L1 Lietuviu k.A 1g L1 Lietuviu k.A 1g A2 Anglu k.A 2g. K4 Kuno kult. 4 g.
  204 V.R. 204 V.R. 204 V.R. 105 J.L. Sp1 V.G.
5 A2 Anglu k.A 2g. M3 Matematika A 3g D1 Muzikos Isto. M3 Matematika A 3g A2 Anglu k.A 2g.
  310 J.L. 401 E.Z. 112 J.D. 401 E.Z. 105 J.L.
6 I3 Istorija A 3g. B2 Biologija B 2g. D1 Muzikos Isto.        
  207 V.G. 311 G.Z. 112 J.D.        
7 M3 Matematika A 3g     A2 Anglu k.A 2g.        
  401 E.Z.     302 J.L.        
8         M4 Matematika A 4g B2 Biologija B 2g.    
          306 T.P. 202 G.Z.    
9                    
                     
                     
  4 A.E.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1     I2 Istorija B–A 2g     D2 Choreografija U1 Kuryb. mast.
      103 I.S.     401 D.L. 110 D.K.
2 L4 Lietuviu k.A 4g A2 Anglu k.A 2g. B3 Biologija B 3g.     M3 Matematika A 3g
  108 Z.U. 300 J.L. 301 G.Z.     401 E.Z.
3 K3 Kuno kult. 3 g. L4 Lietuviu k.A 4g M3 Matematika A 3g E2 Dorinis I2 Istorija B–A 2g
  Sp2 N.M. 111 Z.U. 401 E.Z. 400 D.K. 206 I.S.
4 L4 Lietuviu k.A 4g L4 Lietuviu k.A 4g L4 Lietuviu k.A 4g A2 Anglu k.A 2g. K3 Kuno kult. 3 g.
  111 Z.U. 111 Z.U. 111 Z.U. 105 J.L. Sp2 N.M.
5 A2 Anglu k.A 2g. M3 Matematika A 3g D2 Choreografija M3 Matematika A 3g A2 Anglu k.A 2g.
  310 J.L. 401 E.Z. 401 D.L. 401 E.Z. 105 J.L.
6 I2 Istorija B–A 2g B2 Biologija B 2g.     L4 Lietuviu k.A 4g    
  308 I.S. 311 G.Z.     307 Z.U.    
7 M3 Matematika A 3g N2 Inform. B 2g. A2 Anglu k.A 2g.        
  401 E.Z. 300 J.J. 302 J.L.        
8             B2 Biologija B 2g.    
              202 G.Z.    
9                    
                     
                     
  5 A.M.                
                     
     Pirmadienis    Antradienis    Treciadienis   Ketvirtadienis    Penktadienis
1 F2 Fizika A 2g.                
  209 J.B.                
2 L3 Lietuviu k.A 3g A5 Anglu k.A 5g. F2 Fizika A 2g. F2 Fizika A 2g. M2 Matematika A 2g
  305 G.L. 411 L.M. 209 J.B. 209 J.B. 304 J.G.
3 K2 Kuno kult. 2 g. L3 Lietuviu k.A 3g M2 Matematika A 2g E4 Dorinis I1 Istorija B 1 g.
  Sp4 E.D. 103 G.L. 305 J.G. 105 V.S. 203 V.M.
4 L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g L3 Lietuviu k.A 3g A5 Anglu k.A 5g. K2 Kuno kult. 2 g.
  103 G.L. 103 G.L. 103 G.L. 411 L.M. Sp4 E.D.
5 A5 Anglu k.A 5g. M2 Matematika A 2g D4 Dailes Isto. M2 Matematika A 2g A5 Anglu k.A 5g.
  411 L.M. 403 J.G. 402 J.T. 408 J.G. 411 L.M.
6 I1 Istorija B 1 g.     D4 Dailes Isto. L3 Lietuviu k.A 3g D5 Kompiut. graf.
  203 V.M.     402 J.T. 103 G.L. 302 E.B.
7 M2 Matematika A 2g N2 Inform. B 2g. A5 Anglu k.A 5g.     R1 Rusu k. B 1g.
  402 J.G. 300 J.J. 411 L.M.     206 A.K.
8                    
                     
9                 R1 Rusu k. B 1g.
                  206 A.K.