Dk Eilnr Dalykas Pamsk
       
    2008.01.28  
       
    Paaiskinimas:  
    Ps – pamoku sk.  
    Ms – mokiniu sk.  
       
     12   k l a s e s  
    MOBILIU gr.sarasai  
       
Ko–   dalyko pavadinimas Ps
dai   mokytojo pavarde Ms
    mokinio pavarde/kodai  
       
    L I K U C I U  nera  
       
E1   DORINIS  1
001   S.M.  7
  6  1 C.S.  
 11  2 G.G.  
 17  3 K.V.  
 26  4 R.A.  
 29  5 R.J.  
 45  6 V.I.  
 53  7 D.E.  
       
Z1   EKONOMIKA 1 G.  2
003   G.B. 18
  2  1 A.e.  
  7  2 D.J.  
  8  3 D.L.  
  9  4 E.A.  
 10  5 J.I.  
 13  6 K.R.  
 16  7 K.A.  
 19  8 L.S.  
 20  9 L.V.  
 21 10 M.M.  
 23 11 N.G.  
 24 12 P.D.  
 25 13 P.L.  
 32 14 S.K.  
 33 15 S.S.  
 34 16 S.E.  
 37 17 S.R.  
 39 18 T.V.  
       
Z2   EKONOMIKA 2 G.  2
003   G.B. 18
  4  1 B.B.  
 12  2 K.E.  
 27  3 R.L.  
 28  4 R.N.  
 30  5 S.T.  
 35  6 S.V.  
 36  7 S.R.  
 40  8 T.T.  
 41  9 V.K.  
 42 10 V.G.  
 43 11 V.I.  
 44 12 V.G.  
 45 13 V.I.  
 46 14 Z.G.  
 62 15 P.A.  
 70 16 U.H.  
 74 17 N.G.  
 77 18 U.L.  
       
E4   DORINIS  1
004   V.S. 24
  3  1 B.J.  
  7  2 D.J.  
  8  3 D.L.  
  9  4 E.A.  
 13  5 K.R.  
 15  6 K.A.  
 16  7 K.A.  
 19  8 L.S.  
 20  9 L.V.  
 24 10 P.D.  
 25 11 P.L.  
 35 12 S.V.  
 36 13 S.R.  
 38 14 S.A.  
 49 15 B.R.  
 50 16 C.G.  
 51 17 J.G.  
 52 18 D.A.  
 54 19 I.E.  
 60 20 M.M.  
 64 21 R.G.  
 71 22 V.V.  
 73 23 Z.A.  
 77 24 U.L.  
       
E2   DORINIS  1
005   P.M. 27
  1  1 A.K.  
  2  2 A.e.  
  5  3 B.P.  
 12  4 K.E.  
 27  5 R.L.  
 30  6 S.T.  
 31  7 S.M.  
 32  8 S.K.  
 34  9 S.E.  
 41 10 V.K.  
 42 11 V.G.  
 43 12 V.I.  
 46 13 Z.G.  
 55 14 J.S.  
 57 15 L.L.  
 59 16 M.E.  
 61 17 M.A.  
 62 18 P.A.  
 63 19 R.A.  
 65 20 R.M.  
 66 21 R.G.  
 67 22 S.S.  
 68 23 S.E.  
 72 24 V.A.  
 74 25 N.G.  
 79 26 K.G.  
 80 27 Z.I.  
       
E3   DORINIS  1
006   D.K. 22
  4  1 B.B.  
 10  2 J.I.  
 14  3 K.A.  
 18  4 L.I.  
 21  5 M.M.  
 22  6 M.R.  
 23  7 N.G.  
 28  8 R.N.  
 33  9 S.S.  
 37 10 S.R.  
 39 11 T.V.  
 40 12 T.T.  
 44 13 V.G.  
 47 14 B.K.  
 48 15 P.J.  
 56 16 K.E.  
 58 17 M.A.  
 69 18 U.G.  
 70 19 U.H.  
 75 20 Z.Z.  
 76 21 Z.E.  
 78 22 A.R.  
       
L2   LIETUVIU K.A 2G  6
008   V.R. 28
  1  1 A.K.  
  2  2 A.e.  
  5  3 B.P.  
  9  4 E.A.  
 10  5 J.I.  
 11  6 G.G.  
 12  7 K.E.  
 15  8 K.A.  
 17  9 K.V.  
 18 10 L.I.  
 19 11 L.S.  
 21 12 M.M.  
 25 13 P.L.  
 26 14 R.A.  
 28 15 R.N.  
 29 16 R.J.  
 33 17 S.S.  
 34 18 S.E.  
 43 19 V.I.  
 45 20 V.I.  
 48 21 P.J.  
 52 22 D.A.  
 54 23 I.E.  
 60 24 M.M.  
 71 25 V.V.  
 72 26 V.A.  
 79 27 K.G.  
 80 28 Z.I.  
       
L4   LIETUVIU K.A 3G  6
010   I.T. 18
  6  1 C.S.  
  7  2 D.J.  
  8  3 D.L.  
 44  4 V.G.  
 55  5 J.S.  
 56  6 K.E.  
 59  7 M.E.  
 61  8 M.A.  
 64  9 R.G.  
 65 10 R.M.  
 66 11 R.G.  
 67 12 S.S.  
 68 13 S.E.  
 69 14 U.G.  
 70 15 U.H.  
 75 16 Z.Z.  
 76 17 Z.E.  
 78 18 A.R.  
       
L1   LIETUVIU K.A 1G  6
011   G.L. 14
 13  1 K.R.  
 16  2 K.A.  
 20  3 L.V.  
 23  4 N.G.  
 24  5 P.D.  
 27  6 R.L.  
 36  7 S.R.  
 37  8 S.R.  
 38  9 S.A.  
 39 10 T.V.  
 40 11 T.T.  
 51 12 J.G.  
 73 13 Z.A.  
 74 14 N.G.  
       
L3   LIETUVIU K.A 3G  6
014   E.B. 20
  3  1 B.J.  
  4  2 B.B.  
 14  3 K.A.  
 22  4 M.R.  
 30  5 S.T.  
 31  6 S.M.  
 32  7 S.K.  
 35  8 S.V.  
 41  9 V.K.  
 42 10 V.G.  
 46 11 Z.G.  
 47 12 B.K.  
 49 13 B.R.  
 50 14 C.G.  
 53 15 D.E.  
 57 16 L.L.  
 58 17 M.A.  
 62 18 P.A.  
 63 19 R.A.  
 77 20 U.L.  
       
A1   ANGLU K. A.1G.  4
023   G.A.  5
  1  1 A.K.  
 35  2 S.V.  
 47  3 B.K.  
 58  4 M.A.  
 78  5 A.R.  
       
A2   ANGLU K.A 2G.  5
027   J.L. 20
  2  1 A.e.  
  3  2 B.J.  
  4  3 B.B.  
  7  4 D.J.  
  8  5 D.L.  
 13  6 K.R.  
 17  7 K.V.  
 23  8 N.G.  
 24  9 P.D.  
 26 10 R.A.  
 27 11 R.L.  
 34 12 S.E.  
 36 13 S.R.  
 38 14 S.A.  
 40 15 T.T.  
 45 16 V.I.  
 52 17 D.A.  
 70 18 U.H.  
 72 19 V.A.  
 79 20 K.G.  
       
A5   ANGLU K. A  5G.  5
028   L.M. 13
  5  1 B.P.  
 10  2 J.I.  
 14  3 K.A.  
 16  4 K.A.  
 21  5 M.M.  
 22  6 M.R.  
 29  7 R.J.  
 37  8 S.R.  
 43  9 V.I.  
 51 10 J.G.  
 54 11 I.E.  
 57 12 L.L.  
 73 13 Z.A.  
       
A3   ANGLU K.A 3G.  5
029   D.K. 25
  6  1 C.S.  
  9  2 E.A.  
 11  3 G.G.  
 12  4 K.E.  
 18  5 L.I.  
 19  6 L.S.  
 20  7 L.V.  
 25  8 P.L.  
 28  9 R.N.  
 30 10 S.T.  
 31 11 S.M.  
 32 12 S.K.  
 33 13 S.S.  
 39 14 T.V.  
 41 15 V.K.  
 42 16 V.G.  
 44 17 V.G.  
 46 18 Z.G.  
 49 19 B.R.  
 66 20 R.G.  
 67 21 S.S.  
 68 22 S.E.  
 74 23 N.G.  
 77 24 U.L.  
 80 25 Z.I.  
       
A4   ANGLU K.A 4G.  5
030   R.U. 16
 15  1 K.A.  
 50  2 C.G.  
 53  3 D.E.  
 55  4 J.S.  
 56  5 K.E.  
 59  6 M.E.  
 60  7 M.M.  
 61  8 M.A.  
 62  9 P.A.  
 63 10 R.A.  
 64 11 R.G.  
 65 12 R.M.  
 69 13 U.G.  
 71 14 V.V.  
 75 15 Z.Z.  
 76 16 Z.E.  
       
V1   VOK.K.II–OJI B  2
035   G.N.  9
 49  1 B.R.  
 51  2 J.G.  
 57  3 L.L.  
 60  4 M.M.  
 63  5 R.A.  
 64  6 R.G.  
 70  7 U.H.  
 79  8 K.G.  
 80  9 Z.I.  
       
R2   RUSU K.B 2G.  3
037   L.K.  6
 55  1 J.S.  
 66  2 R.G.  
 67  3 S.S.  
 68  4 S.E.  
 71  5 V.V.  
 74  6 N.G.  
       
R1   RUSU K. B 1G.  2
040   P.P. 17
 50  1 C.G.  
 52  2 D.A.  
 53  3 D.E.  
 54  4 I.E.  
 56  5 K.E.  
 58  6 M.A.  
 59  7 M.E.  
 61  8 M.A.  
 62  9 P.A.  
 65 10 R.M.  
 69 11 U.G.  
 72 12 V.A.  
 73 13 Z.A.  
 75 14 Z.Z.  
 76 15 Z.E.  
 77 16 U.L.  
 78 17 A.R.  
       
G1   GEOGRAFIJA  1
043   A.A.  5
 54  1 I.E.  
 55  2 J.S.  
 58  3 M.A.  
 63  4 R.A.  
 72  5 V.A.  
       
M3   MATEMATIKA A 3G  4
045   R.K. 14
  4  1 B.B.  
  6  2 C.S.  
 12  3 K.E.  
 22  4 M.R.  
 31  5 S.M.  
 35  6 S.V.  
 37  7 S.R.  
 39  8 T.V.  
 57  9 L.L.  
 58 10 M.A.  
 72 11 V.A.  
 75 12 Z.Z.  
 76 13 Z.E.  
 79 14 K.G.  
       
M4   MATEMATIKA A 4G  5
048   E.Z. 21
  3  1 B.J.  
 11  2 G.G.  
 13  3 K.R.  
 20  4 L.V.  
 24  5 P.D.  
 25  6 P.L.  
 29  7 R.J.  
 32  8 S.K.  
 43  9 V.I.  
 45 10 V.I.  
 46 11 Z.G.  
 48 12 P.J.  
 51 13 J.G.  
 55 14 J.S.  
 59 15 M.E.  
 60 16 M.M.  
 61 17 M.A.  
 62 18 P.A.  
 65 19 R.M.  
 68 20 S.E.  
 73 21 Z.A.  
       
M1   MATEMATIKA B 1G  3
049   V.S. 20
  1  1 A.K.  
 14  2 K.A.  
 42  3 V.G.  
 47  4 B.K.  
 49  5 B.R.  
 50  6 C.G.  
 52  7 D.A.  
 53  8 D.E.  
 54  9 I.E.  
 56 10 K.E.  
 63 11 R.A.  
 64 12 R.G.  
 66 13 R.G.  
 67 14 S.S.  
 69 15 U.G.  
 71 16 V.V.  
 74 17 N.G.  
 77 18 U.L.  
 78 19 A.R.  
 80 20 Z.I.  
       
M2   MATEMATIKA A 2G  4
050   J.G. 25
  2  1 A.e.  
  5  2 B.P.  
  7  3 D.J.  
  8  4 D.L.  
  9  5 E.A.  
 10  6 J.I.  
 15  7 K.A.  
 16  8 K.A.  
 17  9 K.V.  
 18 10 L.I.  
 19 11 L.S.  
 21 12 M.M.  
 23 13 N.G.  
 26 14 R.A.  
 27 15 R.L.  
 28 16 R.N.  
 30 17 S.T.  
 33 18 S.S.  
 34 19 S.E.  
 36 20 S.R.  
 38 21 S.A.  
 40 22 T.T.  
 41 23 V.K.  
 44 24 V.G.  
 70 25 U.H.  
       
M5   MATEMATIKA MOD.  1
050   J.G. 16
  1  1 A.K.  
 14  2 K.A.  
 18  3 L.I.  
 28  4 R.N.  
 36  5 S.R.  
 38  6 S.A.  
 40  7 T.T.  
 44  8 V.G.  
 48  9 P.J.  
 49 10 B.R.  
 50 11 C.G.  
 53 12 D.E.  
 54 13 I.E.  
 62 14 P.A.  
 67 15 S.S.  
 80 16 Z.I.  
       
N5   INFORM. B 5G.  1
052   J.J. 14
  2  1 A.e.  
  7  2 D.J.  
  8  3 D.L.  
  9  4 E.A.  
 12  5 K.E.  
 19  6 L.S.  
 26  7 R.A.  
 28  8 R.N.  
 30  9 S.T.  
 33 10 S.S.  
 34 11 S.E.  
 35 12 S.V.  
 37 13 S.R.  
 38 14 S.A.  
       
N6   INFORM. A 6G.  1
052   J.J. 13
 29  1 R.J.  
 41  2 V.K.  
 42  3 V.G.  
 44  4 V.G.  
 46  5 Z.G.  
 49  6 B.R.  
 52  7 D.A.  
 55  8 J.S.  
 59  9 M.E.  
 61 10 M.A.  
 62 11 P.A.  
 65 12 R.M.  
 70 13 U.H.  
       
N7   INFORM. A 7G.  1
052   J.J. 13
  3  1 B.J.  
 11  2 G.G.  
 20  3 L.V.  
 25  4 P.L.  
 32  5 S.K.  
 39  6 T.V.  
 43  7 V.I.  
 45  8 V.I.  
 71  9 V.V.  
 74 10 N.G.  
 77 11 U.L.  
 78 12 A.R.  
 79 13 K.G.  
       
N1   INFORM. B 1 G.  1
054   L.S. 15
  1  1 A.K.  
  4  2 B.B.  
  5  3 B.P.  
 10  4 J.I.  
 21  5 M.M.  
 27  6 R.L.  
 50  7 C.G.  
 53  8 D.E.  
 56  9 K.E.  
 57 10 L.L.  
 58 11 M.A.  
 67 12 S.S.  
 69 13 U.G.  
 75 14 Z.Z.  
 76 15 Z.E.  
       
N2   INFORM. B 2G.  1
054   L.S. 14
 13  1 K.R.  
 16  2 K.A.  
 23  3 N.G.  
 24  4 P.D.  
 51  5 J.G.  
 54  6 I.E.  
 60  7 M.M.  
 63  8 R.A.  
 64  9 R.G.  
 66 10 R.G.  
 68 11 S.E.  
 72 12 V.A.  
 73 13 Z.A.  
 80 14 Z.I.  
       
N3   INFORM. B 3G.  1
054   L.S. 12
  7  1 D.J.  
  8  2 D.L.  
 14  3 K.A.  
 22  4 M.R.  
 27  5 R.L.  
 31  6 S.M.  
 40  7 T.T.  
 50  8 C.G.  
 51  9 J.G.  
 56 10 K.E.  
 69 11 U.G.  
 73 12 Z.A.  
       
N8   INFORM.(MOD)  1
056   J.L.  8
 13  1 K.R.  
 24  2 P.D.  
 32  3 S.K.  
 42  4 V.G.  
 47  5 B.K.  
 49  6 B.R.  
 75  7 Z.Z.  
 76  8 Z.E.  
       
H2   KOMP.GRAFIKA  1
057   E.B.  6
 50  1 C.G.  
 52  2 D.A.  
 73  3 Z.A.  
 75  4 Z.Z.  
 76  5 Z.E.  
 77  6 U.L.  
       
N4   INFORM. B 4G.  1
057   E.B. 11
  6  1 C.S.  
 14  2 K.A.  
 15  3 K.A.  
 17  4 K.V.  
 18  5 L.I.  
 22  6 M.R.  
 31  7 S.M.  
 36  8 S.R.  
 40  9 T.T.  
 47 10 B.K.  
 48 11 P.J.  
       
I2   ISTORIJA MOD.  2
058   I.S. 25
  1  1 A.K.  
 22  2 M.R.  
 25  3 P.L.  
 31  4 S.M.  
 41  5 V.K.  
 46  6 Z.G.  
 47  7 B.K.  
 49  8 B.R.  
 50  9 C.G.  
 53 10 D.E.  
 54 11 I.E.  
 59 12 M.E.  
 61 13 M.A.  
 62 14 P.A.  
 63 15 R.A.  
 64 16 R.G.  
 66 17 R.G.  
 68 18 S.E.  
 69 19 U.G.  
 73 20 Z.A.  
 74 21 N.G.  
 75 22 Z.Z.  
 76 23 Z.E.  
 77 24 U.L.  
 78 25 A.R.  
       
I4   ISTORIJA A 3G.  1
058   I.S. 11
 22  1 M.R.  
 25  2 P.L.  
 31  3 S.M.  
 41  4 V.K.  
 47  5 B.K.  
 64  6 R.G.  
 66  7 R.G.  
 73  8 Z.A.  
 75  9 Z.Z.  
 76 10 Z.E.  
 78 11 A.R.  
       
I1   ISTORIJA B 1 G.  2
059   V.G. 25
  3  1 B.J.  
  5  2 B.P.  
  6  3 C.S.  
  7  4 D.J.  
  8  5 D.L.  
 11  6 G.G.  
 13  7 K.R.  
 14  8 K.A.  
 15  9 K.A.  
 17 10 K.V.  
 18 11 L.I.  
 24 12 P.D.  
 26 13 R.A.  
 27 14 R.L.  
 28 15 R.N.  
 29 16 R.J.  
 32 17 S.K.  
 33 18 S.S.  
 38 19 S.A.  
 40 20 T.T.  
 42 21 V.G.  
 44 22 V.G.  
 45 23 V.I.  
 48 24 P.J.  
 80 25 Z.I.  
       
I3   ISTORIJA A 2G  3
060   V.M. 30
  2  1 A.e.  
  4  2 B.B.  
  9  3 E.A.  
 10  4 J.I.  
 12  5 K.E.  
 16  6 K.A.  
 19  7 L.S.  
 20  8 L.V.  
 21  9 M.M.  
 23 10 N.G.  
 30 11 S.T.  
 34 12 S.E.  
 35 13 S.V.  
 36 14 S.R.  
 37 15 S.R.  
 39 16 T.V.  
 43 17 V.I.  
 51 18 J.G.  
 52 19 D.A.  
 55 20 J.S.  
 56 21 K.E.  
 57 22 L.L.  
 58 23 M.A.  
 60 24 M.M.  
 65 25 R.M.  
 67 26 S.S.  
 70 27 U.H.  
 71 28 V.V.  
 72 29 V.A.  
 79 30 K.G.  
       
I5   ISTORIJA A 4G.  1
060   V.M. 11
 16  1 K.A.  
 23  2 N.G.  
 49  3 B.R.  
 52  4 D.A.  
 54  5 I.E.  
 63  6 R.A.  
 64  7 R.G.  
 66  8 R.G.  
 71  9 V.V.  
 72 10 V.A.  
 80 11 Z.I.  
       
B1   BIOLOGIJA B 1G.  3
062   S.J. 20
  1  1 A.K.  
  3  2 B.J.  
 14  3 K.A.  
 15  4 K.A.  
 18  5 L.I.  
 29  6 R.J.  
 33  7 S.S.  
 34  8 S.E.  
 35  9 S.V.  
 37 10 S.R.  
 39 11 T.V.  
 43 12 V.I.  
 45 13 V.I.  
 47 14 B.K.  
 52 15 D.A.  
 59 16 M.E.  
 60 17 M.M.  
 61 18 M.A.  
 78 19 A.R.  
 79 20 K.G.  
       
B3   BIOLOGIJA B 3G.  2
063   E.P. 29
  2  1 A.e.  
  4  2 B.B.  
  5  3 B.P.  
  6  4 C.S.  
  7  5 D.J.  
  8  6 D.L.  
  9  7 E.A.  
 10  8 J.I.  
 11  9 G.G.  
 12 10 K.E.  
 13 11 K.R.  
 17 12 K.V.  
 19 13 L.S.  
 20 14 L.V.  
 21 15 M.M.  
 22 16 M.R.  
 24 17 P.D.  
 25 18 P.L.  
 26 19 R.A.  
 28 20 R.N.  
 30 21 S.T.  
 31 22 S.M.  
 32 23 S.K.  
 36 24 S.R.  
 38 25 S.A.  
 41 26 V.K.  
 42 27 V.G.  
 44 28 V.G.  
 69 29 U.G.  
       
B2   BIOLOGIJA A 2G.  2
064   G.Z. 17
 48  1 P.J.  
 49  2 B.R.  
 51  3 J.G.  
 53  4 D.E.  
 55  5 J.S.  
 56  6 K.E.  
 57  7 L.L.  
 62  8 P.A.  
 63  9 R.A.  
 64 10 R.G.  
 65 11 R.M.  
 66 12 R.G.  
 67 13 S.S.  
 68 14 S.E.  
 70 15 U.H.  
 77 16 U.L.  
 80 17 Z.I.  
       
C1   CHEMIJA B 1G.  2
065   R.J. 17
  5  1 B.P.  
 14  2 K.A.  
 16  3 K.A.  
 17  4 K.V.  
 22  5 M.R.  
 26  6 R.A.  
 27  7 R.L.  
 31  8 S.M.  
 34  9 S.E.  
 38 10 S.A.  
 40 11 T.T.  
 47 12 B.K.  
 53 13 D.E.  
 69 14 U.G.  
 75 15 Z.Z.  
 76 16 Z.E.  
 78 17 A.R.  
       
C2   CHEMIJA  3
065   R.J.  7
  6  1 C.S.  
 11  2 G.G.  
 15  3 K.A.  
 18  4 L.I.  
 23  5 N.G.  
 46  6 Z.G.  
 48  7 P.J.  
       
F2   FIZIKA A 2G.  4
068   J.B. 18
  1  1 A.K.  
  2  2 A.e.  
  3  3 B.J.  
  5  4 B.P.  
  7  5 D.J.  
  8  6 D.L.  
  9  7 E.A.  
 10  8 J.I.  
 11  9 G.G.  
 13 10 K.R.  
 16 11 K.A.  
 17 12 K.V.  
 19 13 L.S.  
 20 14 L.V.  
 21 15 M.M.  
 24 16 P.D.  
 25 17 P.L.  
 26 18 R.A.  
       
F3   FIZIKA  4
068   J.B. 17
  4  1 B.B.  
 12  2 K.E.  
 27  3 R.L.  
 28  4 R.N.  
 29  5 R.J.  
 30  6 S.T.  
 35  7 S.V.  
 36  8 S.R.  
 38  9 S.A.  
 40 10 T.T.  
 41 11 V.K.  
 42 12 V.G.  
 44 13 V.G.  
 46 14 Z.G.  
 58 15 M.A.  
 71 16 V.V.  
 74 17 N.G.  
       
F1   FIZIKA B 1G.  2
069   R.K. 17
  6  1 C.S.  
 14  2 K.A.  
 22  3 M.R.  
 23  4 N.G.  
 31  5 S.M.  
 32  6 S.K.  
 33  7 S.S.  
 37  8 S.R.  
 39  9 T.V.  
 43 10 V.I.  
 45 11 V.I.  
 47 12 B.K.  
 48 13 P.J.  
 50 14 C.G.  
 54 15 I.E.  
 72 16 V.A.  
 73 17 Z.A.  
       
H1   DAILE  1
070   A.J. 12
 51  1 J.G.  
 53  2 D.E.  
 56  3 K.E.  
 62  4 P.A.  
 63  5 R.A.  
 64  6 R.G.  
 66  7 R.G.  
 67  8 S.S.  
 68  9 S.E.  
 69 10 U.G.  
 72 11 V.A.  
 78 12 A.R.  
       
D3   DAILES ISTORIJA  1
072   J.T. 23
  1  1 A.K.  
  2  2 A.e.  
  4  3 B.B.  
  6  4 C.S.  
 12  5 K.E.  
 17  6 K.V.  
 26  7 R.A.  
 33  8 S.S.  
 38  9 S.A.  
 42 10 V.G.  
 46 11 Z.G.  
 48 12 P.J.  
 51 13 J.G.  
 52 14 D.A.  
 56 15 K.E.  
 66 16 R.G.  
 67 17 S.S.  
 68 18 S.E.  
 69 19 U.G.  
 72 20 V.A.  
 77 21 U.L.  
 78 22 A.R.  
 79 23 K.G.  
       
D1   MUZIKOS ISTO.  1
074   J.J. 33
  3  1 B.J.  
  8  2 D.L.  
 10  3 J.I.  
 11  4 G.G.  
 16  5 K.A.  
 20  6 L.V.  
 21  7 M.M.  
 23  8 N.G.  
 25  9 P.L.  
 28 10 R.N.  
 29 11 R.J.  
 30 12 S.T.  
 32 13 S.K.  
 35 14 S.V.  
 36 15 S.R.  
 37 16 S.R.  
 39 17 T.V.  
 40 18 T.T.  
 43 19 V.I.  
 44 20 V.G.  
 47 21 B.K.  
 49 22 B.R.  
 55 23 J.S.  
 57 24 L.L.  
 58 25 M.A.  
 59 26 M.E.  
 60 27 M.M.  
 61 28 M.A.  
 62 29 P.A.  
 65 30 R.M.  
 71 31 V.V.  
 74 32 N.G.  
 80 33 Z.I.  
       
H3   MUZIKA  1
074   J.J. 13
 49  1 B.R.  
 55  2 J.S.  
 57  3 L.L.  
 58  4 M.A.  
 59  5 M.E.  
 60  6 M.M.  
 61  7 M.A.  
 65  8 R.M.  
 70  9 U.H.  
 71 10 V.V.  
 74 11 N.G.  
 79 12 K.G.  
 80 13 Z.I.  
       
D2   MUZIKOS ISTO.  1
075   J.D. 24
  5  1 B.P.  
  7  2 D.J.  
  9  3 E.A.  
 13  4 K.R.  
 14  5 K.A.  
 15  6 K.A.  
 18  7 L.I.  
 19  8 L.S.  
 22  9 M.R.  
 24 10 P.D.  
 27 11 R.L.  
 31 12 S.M.  
 34 13 S.E.  
 41 14 V.K.  
 45 15 V.I.  
 50 16 C.G.  
 53 17 D.E.  
 54 18 I.E.  
 63 19 R.A.  
 64 20 R.G.  
 70 21 U.H.  
 73 22 Z.A.  
 75 23 Z.Z.  
 76 24 Z.E.  
       
K4   KUNO KULT.4 G.  2
082   V.G.  3
 15  1 K.A.  
 76  2 Z.E.  
 77  3 U.L.  
       
K2   KUNO KULLT. 2G.  2
083   E.D.  8
 16  1 K.A.  
 35  2 S.V.  
 36  3 S.R.  
 37  4 S.R.  
 39  5 T.V.  
 42  6 V.G.  
 66  7 R.G.  
 72  8 V.A.  
       
K3   KUNO KULT.3 G.  2
084   N.M. 35
  2  1 A.e.  
  4  2 B.B.  
  6  3 C.S.  
  9  4 E.A.  
 10  5 J.I.  
 11  6 G.G.  
 12  7 K.E.  
 14  8 K.A.  
 18  9 L.I.  
 19 10 L.S.  
 21 11 M.M.  
 22 12 M.R.  
 25 13 P.L.  
 29 14 R.J.  
 31 15 S.M.  
 33 16 S.S.  
 34 17 S.E.  
 43 18 V.I.  
 45 19 V.I.  
 48 20 P.J.  
 51 21 J.G.  
 53 22 D.E.  
 55 23 J.S.  
 56 24 K.E.  
 58 25 M.A.  
 59 26 M.E.  
 61 27 M.A.  
 62 28 P.A.  
 65 29 R.M.  
 67 30 S.S.  
 68 31 S.E.  
 69 32 U.G.  
 74 33 N.G.  
 75 34 Z.Z.  
 80 35 Z.I.  
       
K1   KUNO KULT. 1G.  2
085   V.V.  3
  1  1 A.K.  
 78  2 A.R.  
 79  3 K.G.  
       
K5   KUNO KULT. 5 G.  2
088   G.J. 31
  3  1 B.J.  
  5  2 B.P.  
  7  3 D.J.  
  8  4 D.L.  
 13  5 K.R.  
 17  6 K.V.  
 20  7 L.V.  
 23  8 N.G.  
 24  9 P.D.  
 26 10 R.A.  
 27 11 R.L.  
 28 12 R.N.  
 30 13 S.T.  
 32 14 S.K.  
 38 15 S.A.  
 40 16 T.T.  
 41 17 V.K.  
 44 18 V.G.  
 46 19 Z.G.  
 47 20 B.K.  
 49 21 B.R.  
 50 22 C.G.  
 52 23 D.A.  
 54 24 I.E.  
 57 25 L.L.  
 60 26 M.M.  
 63 27 R.A.  
 64 28 R.G.  
 70 29 U.H.  
 71 30 V.V.  
 73 31 Z.A.