Dk Eilnr Dalykas Pamsk
       
    J.Avizinienes"PAMOKOS"  
    2009.11.06 11:30:35  
       
    Paaiskinimas:  
    Ps – pamoku sk.  
    Ms – mokiniu sk.  
       
    11 k l a s e s  
    MOBILIU gr.sarasai  
       
Ko–   dalyko pavadinimas Ps
dai   mokytojo pavarde Ms
    mokinio pavarde/kodai  
       
    L I K U C I A I  
Cb   CHEMIJA B  2
002   A.Z.  1
    8 C.D.  
       
N2   INFORMATIKA A  1
027   Z.D.  1
    17 P.A.  
    LIKUCIU pabaiga  
       
Ba   BIOLOGIJA A  3
001   A.A. 16
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  3  3 A.M.  
  4  4 B.R.  
  6  5 B.R.  
  9  6 G.L.  
 11  7 J.D.  
 12  8 K.A.  
 13  9 L. .  
 16 10 P.G.  
 20 11 R.I.  
 21 12 S.D.  
 22 13 S.S.  
 24 14 S.I.  
 26 15 V.D.  
 27 16 V.M.  
       
Bb   BIOLOGIJA B  2
002   A.Z.  6
  7  1 C.B.  
 10  2 J.K.  
 14  3 M.G.  
 17  4 P.A.  
 18  5 P.E.  
 19  6 R.S.  
       
Cb   CHEMIJA B  2
002   A.Z. 12
  2  1 A.D.  
  3  2 A.M.  
  4  3 B.R.  
  5  4 B.E.  
 12  5 K.A.  
 14  6 M.G.  
 16  7 P.G.  
 19  8 R.S.  
 20  9 R.I.  
 21 10 S.D.  
 26 11 V.D.  
 27 12 V.M.  
       
Ma   MATEMATIKA  4
003   A.A.  9
  3  1 A.M.  
  5  2 B.E.  
  9  3 G.L.  
 11  4 J.D.  
 14  5 M.G.  
 23  6 S.A.  
 25  7 S.E.  
 26  8 V.D.  
 27  9 V.M.  
       
Va   VOKIECIU K. A  4
004   A.J.  8
  2  1 A.D.  
  3  2 A.M.  
  5  3 B.E.  
  6  4 B.R.  
 12  5 K.A.  
 14  6 M.G.  
 25  7 S.E.  
 28  8 Z.V.  
       
Vb   VOKIECIU K. B  3
004   A.J.  5
  4  1 B.R.  
 13  2 L. .  
 16  3 P.G.  
 19  4 R.S.  
 21  5 S.D.  
       
Ia   ISTORIJA A  3
005   A.K. 17
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  3  3 A.M.  
  5  4 B.E.  
  6  5 B.R.  
  9  6 G.L.  
 11  7 J.D.  
 13  8 L. .  
 14  9 M.G.  
 17 10 P.A.  
 18 11 P.E.  
 22 12 S.S.  
 23 13 S.A.  
 24 14 S.I.  
 25 15 S.E.  
 26 16 V.D.  
 27 17 V.M.  
       
Lb   LIETUVIU K. B  5
007   B.N. 11
  7  1 C.B.  
  8  2 C.D.  
 10  3 J.K.  
 13  4 L. .  
 15  5 N.A.  
 16  6 P.G.  
 17  7 P.A.  
 19  8 R.S.  
 20  9 R.I.  
 22 10 S.S.  
 28 11 Z.V.  
       
Ti   TIKYBA  1
008   B.O. 17
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  4  3 B.R.  
  5  4 B.E.  
  8  5 C.D.  
  9  6 G.L.  
 10  7 J.K.  
 11  8 J.D.  
 12  9 K.A.  
 13 10 L. .  
 14 11 M.G.  
 15 12 N.A.  
 16 13 P.G.  
 17 14 P.A.  
 18 15 P.E.  
 19 16 R.S.  
 28 17 Z.V.  
       
Ib   ISTORIJA B  2
011   B.D.  7
  8  1 C.D.  
 12  2 K.A.  
 15  3 N.A.  
 16  4 P.G.  
 20  5 R.I.  
 21  6 S.D.  
 28  7 Z.V.  
       
Db   DAILE B  2
016   K.V. 19
  1  1 A.V.  
  3  2 A.M.  
  6  3 B.R.  
  8  4 C.D.  
  9  5 G.L.  
 11  6 J.D.  
 12  7 K.A.  
 13  8 L. .  
 14  9 M.G.  
 15 10 N.A.  
 16 11 P.G.  
 17 12 P.A.  
 18 13 P.E.  
 19 14 R.S.  
 20 15 R.I.  
 21 16 S.D.  
 22 17 S.S.  
 25 18 S.E.  
 28 19 Z.V.  
       
Et   ETIKA  1
016   K.V. 11
  3  1 A.M.  
  6  2 B.R.  
  7  3 C.B.  
 20  4 R.I.  
 21  5 S.D.  
 22  6 S.S.  
 23  7 S.A.  
 24  8 S.I.  
 25  9 S.E.  
 26 10 V.D.  
 27 11 V.M.  
       
Mu   MUZIKA  2
017   K.G.  8
  2  1 A.D.  
  4  2 B.R.  
  5  3 B.E.  
  7  4 C.B.  
 10  5 J.K.  
 24  6 S.I.  
 26  7 V.D.  
 27  8 V.M.  
       
Mb   MATEMATIKA  3
018   L.R. 19
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  4  3 B.R.  
  6  4 B.R.  
  7  5 C.B.  
  8  6 C.D.  
 10  7 J.K.  
 12  8 K.A.  
 13  9 L. .  
 15 10 N.A.  
 16 11 P.G.  
 17 12 P.A.  
 18 13 P.E.  
 19 14 R.S.  
 20 15 R.I.  
 21 16 S.D.  
 22 17 S.S.  
 24 18 S.I.  
 28 19 Z.V.  
       
Pa   PRANCUZU K. A  4
019   L.G.  9
  1  1 A.V.  
  7  2 C.B.  
  9  3 G.L.  
 10  4 J.K.  
 15  5 N.A.  
 17  6 P.A.  
 18  7 P.E.  
 26  8 V.D.  
 27  9 V.M.  
       
Kb   KUNO KULTURA  2
020   M.E.  8
  8  1 C.D.  
  9  2 G.L.  
 15  3 N.A.  
 17  4 P.A.  
 18  5 P.E.  
 23  6 S.A.  
 25  7 S.E.  
 28  8 Z.V.  
       
Km   KUNO KULTURA  2
020   M.E. 20
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  3  3 A.M.  
  4  4 B.R.  
  5  5 B.E.  
  6  6 B.R.  
  7  7 C.B.  
 10  8 J.K.  
 11  9 J.D.  
 12 10 K.A.  
 13 11 L. .  
 14 12 M.G.  
 16 13 P.G.  
 19 14 R.S.  
 20 15 R.I.  
 21 16 S.D.  
 22 17 S.S.  
 24 18 S.I.  
 26 19 V.D.  
 27 20 V.M.  
       
Br   BRAIZYBA  1
021   M.A. 13
  5  1 B.E.  
  7  2 C.B.  
  8  3 C.D.  
  9  4 G.L.  
 10  5 J.K.  
 11  6 J.D.  
 13  7 L. .  
 15  8 N.A.  
 19  9 R.S.  
 22 10 S.S.  
 24 11 S.I.  
 27 12 V.M.  
 28 13 Z.V.  
       
Te   TECHNOLOGIJOS  3
021   M.A.  6
  8  1 C.D.  
 15  2 N.A.  
 17  3 P.A.  
 18  4 P.E.  
 23  5 S.A.  
 28  6 Z.V.  
       
Rb   RUSU K. B  2
023   R. .  7
  6  1 B.R.  
  7  2 C.B.  
  8  3 C.D.  
 10  4 J.K.  
 22  5 S.S.  
 24  6 S.I.  
 26  7 V.D.  
       
Fb   FIZIKA B  2
026   S.G.  7
  8  1 C.D.  
  9  2 G.L.  
 10  3 J.K.  
 15  4 N.A.  
 23  5 S.A.  
 25  6 S.E.  
 28  7 Z.V.  
       
La   LIETUVIU K. A  5
027   Z.D. 17
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  3  3 A.M.  
  4  4 B.R.  
  5  5 B.E.  
  6  6 B.R.  
  9  7 G.L.  
 11  8 J.D.  
 12  9 K.A.  
 14 10 M.G.  
 18 11 P.E.  
 21 12 S.D.  
 23 13 S.A.  
 24 14 S.I.  
 25 15 S.E.  
 26 16 V.D.  
 27 17 V.M.  
       
N1   INFORMATIKA A  2
027   Z.D. 21
  2  1 A.D.  
  4  2 B.R.  
  5  3 B.E.  
  7  4 C.B.  
  8  5 C.D.  
  9  6 G.L.  
 10  7 J.K.  
 11  8 J.D.  
 12  9 K.A.  
 13 10 L. .  
 14 11 M.G.  
 15 12 N.A.  
 16 13 P.G.  
 18 14 P.E.  
 19 15 R.S.  
 20 16 R.I.  
 21 17 S.D.  
 23 18 S.A.  
 24 19 S.I.  
 25 20 S.E.  
 28 21 Z.V.  
       
N2   INFORMATIKA A  2
027   Z.D.  7
  1  1 A.V.  
  3  2 A.M.  
  6  3 B.R.  
 12  4 K.A.  
 22  5 S.S.  
 26  6 V.D.  
 27  7 V.M.  
       
Ga   GEOGRAFIJA A  3
030   C. . 13
  4  1 B.R.  
  6  2 B.R.  
  7  3 C.B.  
 10  4 J.K.  
 12  5 K.A.  
 13  6 L. .  
 16  7 P.G.  
 17  8 P.A.  
 18  9 P.E.  
 19 10 R.S.  
 20 11 R.I.  
 22 12 S.S.  
 28 13 Z.V.  
       
Aa   ANGLU K.A  3
031   V.M. 12
  1  1 A.V.  
  2  2 A.D.  
  4  3 B.R.  
  5  4 B.E.  
 11  5 J.D.  
 18  6 P.E.  
 19  7 R.S.  
 20  8 R.I.  
 21  9 S.D.  
 23 10 S.A.  
 24 11 S.I.  
 25 12 S.E.