Dk Eilnr Dalykas Pamsk
       
    J.Avizinienes"PAMOKOS"  
    2009.11.06 11:30:48  
       
    Paaiskinimas:  
    Ps – pamoku sk.  
    Ms – mokiniu sk.  
       
    12 k l a s e s  
    MOBILIU gr.sarasai  
       
Ko–   dalyko pavadinimas Ps
dai   mokytojo pavarde Ms
    mokinio pavarde/kodai  
       
    L I K U C I U  nera  
       
Ba   BIOLOGIJA A  3
001   A.A.  7
  1  1 A.I.  
  6  2 D.V.  
 10  3 K.Z.  
 11  4 K.G.  
 12  5 K.D.  
 20  6 S.L.  
 21  7 S.J.  
       
Bb   BIOLOGIJA B  2
002   A.Z.  6
  4  1 C.J.  
  9  2 J.V.  
 14  3 L.D.  
 15  4 M.Z.  
 16  5 M.U.  
 24  6 V.I.  
       
Ca   CHEMIJA A  3
002   A.Z.  8
  1  1 A.I.  
  6  2 D.V.  
  9  3 J.V.  
 11  4 K.G.  
 12  5 K.D.  
 17  6 M.I.  
 21  7 S.J.  
 24  8 V.I.  
       
Mb   MATEMATIKA  3
003   A.A. 14
  2  1 A.A.  
  3  2 B.A.  
  4  3 C.J.  
  5  4 D.G.  
  7  5 D.V.  
  8  6 G.R.  
  9  7 J.V.  
 10  8 K.Z.  
 16  9 M.U.  
 18 10 O.T.  
 19 11 R.S.  
 20 12 S.L.  
 21 13 S.J.  
 22 14 S.S.  
       
Va   VOKIECIU K. A  4
004   A.J.  9
  9  1 J.V.  
 11  2 K.G.  
 12  3 K.D.  
 13  4 L.L.  
 14  5 L.D.  
 15  6 M.Z.  
 16  7 M.U.  
 17  8 M.I.  
 21  9 S.J.  
       
Ia   ISTORIJA A  3
005   A.K. 19
  1  1 A.I.  
  2  2 A.A.  
  4  3 C.J.  
  5  4 D.G.  
  6  5 D.V.  
  7  6 D.V.  
  8  7 G.R.  
  9  8 J.V.  
 12  9 K.D.  
 14 10 L.D.  
 15 11 M.Z.  
 16 12 M.U.  
 17 13 M.I.  
 18 14 O.T.  
 19 15 R.S.  
 20 16 S.L.  
 21 17 S.J.  
 23 18 V.A.  
 24 19 V.I.  
       
La   LIETUVIU K. A  5
007   B.N. 16
  1  1 A.I.  
  2  2 A.A.  
  4  3 C.J.  
  6  4 D.V.  
  8  5 G.R.  
  9  6 J.V.  
 11  7 K.G.  
 12  8 K.D.  
 13  9 L.L.  
 14 10 L.D.  
 15 11 M.Z.  
 17 12 M.I.  
 20 13 S.L.  
 21 14 S.J.  
 23 15 V.A.  
 24 16 V.I.  
       
Ra   RUSU K. A  3
010   B.L.  6
  3  1 B.A.  
  7  2 D.V.  
 10  3 K.Z.  
 18  4 O.T.  
 22  5 S.S.  
 23  6 V.A.  
       
Ib   ISTORIJA B  2
011   B.D.  5
  3  1 B.A.  
 10  2 K.Z.  
 11  3 K.G.  
 13  4 L.L.  
 22  5 S.S.  
       
Aa   ANGLU K.A  1
012   L. . 14
  2  1 A.A.  
  5  2 D.G.  
  6  3 D.V.  
  9  4 J.V.  
 11  5 K.G.  
 12  6 K.D.  
 15  7 M.Z.  
 16  8 M.U.  
 17  9 M.I.  
 18 10 O.T.  
 19 11 R.S.  
 20 12 S.L.  
 22 13 S.S.  
 23 14 V.A.  
       
Db   DAILE B  2
016   K.V. 11
  1  1 A.I.  
  3  2 B.A.  
  4  3 C.J.  
  6  4 D.V.  
 12  5 K.D.  
 15  6 M.Z.  
 16  7 M.U.  
 17  8 M.I.  
 20  9 S.L.  
 22 10 S.S.  
 24 11 V.I.  
       
Gd   G.DIZAINAS  2
016   K.V.  6
  2  1 A.A.  
  5  2 D.G.  
 10  3 K.Z.  
 13  4 L.L.  
 18  5 O.T.  
 19  6 R.S.  
       
Mu   MUZIKA  2
017   K.G.  7
  8  1 G.R.  
  9  2 J.V.  
 11  3 K.G.  
 13  4 L.L.  
 14  5 L.D.  
 21  6 S.J.  
 23  7 V.A.  
       
Ma   MATEMATIKA  5
018   L.R. 10
  1  1 A.I.  
  6  2 D.V.  
 11  3 K.G.  
 12  4 K.D.  
 13  5 L.L.  
 14  6 L.D.  
 15  7 M.Z.  
 17  8 M.I.  
 23  9 V.A.  
 24 10 V.I.  
       
Pa   PRANCUZU K. A  4
019   L.G.  6
  1  1 A.I.  
  4  2 C.J.  
  6  3 D.V.  
  8  4 G.R.  
 20  5 S.L.  
 24  6 V.I.  
       
Kb   KUNO KULTURA  2
020   M.E. 10
  2  1 A.A.  
  3  2 B.A.  
  4  3 C.J.  
  5  4 D.G.  
  7  5 D.V.  
 10  6 K.Z.  
 18  7 O.T.  
 19  8 R.S.  
 20  9 S.L.  
 22 10 S.S.  
       
Km   KUNO KULTURA  2
020   M.E. 14
  1  1 A.I.  
  6  2 D.V.  
  8  3 G.R.  
  9  4 J.V.  
 11  5 K.G.  
 12  6 K.D.  
 13  7 L.L.  
 14  8 L.D.  
 15  9 M.Z.  
 16 10 M.U.  
 17 11 M.I.  
 21 12 S.J.  
 23 13 V.A.  
 24 14 V.I.  
       
Kr   KREPSINIS  1
020   M.E.  8
  2  1 A.A.  
  4  2 C.J.  
  5  3 D.G.  
  7  4 D.V.  
 10  5 K.Z.  
 18  6 O.T.  
 19  7 R.S.  
 20  8 S.L.  
       
Br   BRAIZYBA  1
021   M.A.  9
  2  1 A.A.  
  3  2 B.A.  
  5  3 D.G.  
  7  4 D.V.  
 10  5 K.Z.  
 13  6 L.L.  
 19  7 R.S.  
 22  8 S.S.  
 23  9 V.A.  
       
Te   TECHNOLOGIJOS  3
021   M.A.  7
  3  1 B.A.  
  5  2 D.G.  
  7  3 D.V.  
 10  4 K.Z.  
 18  5 O.T.  
 19  6 R.S.  
 22  7 S.S.  
       
Rb   RUSU K. B  2
023   R. .  7
  2  1 A.A.  
  5  2 D.G.  
  8  3 G.R.  
 14  4 L.D.  
 15  5 M.Z.  
 17  6 M.I.  
 19  7 R.S.  
       
Fb   FIZIKA B  2
026   S.G. 11
  2  1 A.A.  
  3  2 B.A.  
  5  3 D.G.  
  7  4 D.V.  
  8  5 G.R.  
 10  6 K.Z.  
 13  7 L.L.  
 18  8 O.T.  
 19  9 R.S.  
 22 10 S.S.  
 23 11 V.A.  
       
N1   INFORMATIKA A  2
027   Z.D. 15
  2  1 A.A.  
  3  2 B.A.  
  4  3 C.J.  
  5  4 D.G.  
  7  5 D.V.  
  8  6 G.R.  
  9  7 J.V.  
 13  8 L.L.  
 14  9 L.D.  
 16 10 M.U.  
 18 11 O.T.  
 19 12 R.S.  
 22 13 S.S.  
 23 14 V.A.  
 24 15 V.I.  
       
Lb   LIETUVIU K. B  5
028   M.S.  8
  3  1 B.A.  
  5  2 D.G.  
  7  3 D.V.  
 10  4 K.Z.  
 16  5 M.U.  
 18  6 O.T.  
 19  7 R.S.  
 22  8 S.S.  
       
Et   ETIKA  1
029   B. . 24
  1  1 A.I.  
  2  2 A.A.  
  3  3 B.A.  
  4  4 C.J.  
  5  5 D.G.  
  6  6 D.V.  
  7  7 D.V.  
  8  8 G.R.  
  9  9 J.V.  
 10 10 K.Z.  
 11 11 K.G.  
 12 12 K.D.  
 13 13 L.L.  
 14 14 L.D.  
 15 15 M.Z.  
 16 16 M.U.  
 17 17 M.I.  
 18 18 O.T.  
 19 19 R.S.  
 20 20 S.L.  
 21 21 S.J.  
 22 22 S.S.  
 23 23 V.A.  
 24 24 V.I.  
       
Ga   GEOGRAFIJA A  3
030   C. .  8
  1  1 A.I.  
  2  2 A.A.  
  4  3 C.J.  
  6  4 D.V.  
  8  5 G.R.  
 14  6 L.D.  
 20  7 S.L.  
 21  8 S.J.  
       
Gb   GEOGRAFIJA B  2
030   C. .  7
  3  1 B.A.  
  7  2 D.V.  
 13  3 L.L.  
 15  4 M.Z.  
 16  5 M.U.  
 17  6 M.I.  
 22  7 S.S.